EU:n tietosuoja-asetus edellyttää läpinäkyvää tutkimustoimintaa – ja vahvistaa kuluttajan asemaa

Toukokuussa voimaantuleva EU:n tietosuoja-asetus on positiivinen asia markkina- ja mielipidetutkimustoimialalle. Se lisää toimialan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä niin kuluttajien kuin tutkimusten tilaajien silmissä.

Uusi tietosuoja-asetus ei aiheuta periaatteessa isoja muutoksia Kantar TNS:lle -  tutkimuksiin vastaajien anonymiteetti on ollut vuosikymmenet lähtökohtana toiminnallemme. Tietosuojaan liittyviä ohjeita on jo aiemmin kirjattu tutkimusalan kansainvälisen järjestön ESOMARin sääntöihin sekä markkinatutkimustoimialan ISO 20252 -standardiin, joita kumpaakin olemme jo pitkään noudattaneet.  

Käytännön toimintoihin asetuksella on sen sijaan suuria vaikutuksia. Sen vaatimukset ovat kaiken kaikkiaan varsin laajat ja vaativat - niiden noudattaminen edellyttää kokonaisvaltaista ja hallittua toimintaa, joka luonnistuu isommassa organisaatiossa helpommin. Tietosuoja-asetuksen käyttöönottamisessa meillä on ollut apunamme kansainvälisen konsernin laaja 14 kohdan käyttöönotto-ohjelma, joka kattaa EU:n tietosuoja-asetuksen kaikki kohdat konkreettisesti ja käytännönläheisesti.

Olemme läpikäyneet kaikki prosessimme ja järjestelmämme sekä tehneet riskianalyysit. Koulutamme henkilökuntaamme ja ylläpidämme heidän tietämystään tietosuojasta ja tietoturvasta.

Mitkä ovat uuden asetuksen hyödyt?

Kuluttaja saa entistä luotettavamman ja läpinäkyvämmän kuvan markkinatutkimuksesta ja henkilötietojensa käsittelystä. Halutessaan kuluttaja voi kysyä mitä henkilötietoja yrityksellä hänestä on ja myös pyytää muuttamaan tai poistamaan tietonsa.   

Asiakasyrityksille, joiden rekistereitä hyödynnetään tutkimuksissa, asetuksen noudattaminen tuo varmuuden tutkimuksen toteuttajan ammattitaidosta ja rekisteritietojen käsittelyn asianmukaisuudesta. Tutkimusyritykselle laadukkaasti hallittu kokonaisvaltainen tietosuojatoiminta sisältäen tietoturvan tuo puolestaan kilpailuetua.

Joitain rajoittaviakin asioita tietosuoja-asetus tuo tullessaan. Anonymiteetin huomioiminen analysoitavissa aineistoissa rajaa tietojen yhdistämistä henkilötasolla erilaisten datojen ekosysteemeissä, big datoissa ja asiakaskannoissa. Monet asiat on jatkossa tehtävä mallinnusten ja analyysien kautta.

Tietosuoja-asetus astuu voimaan kahden vuoden siirtymävaiheen jälkeen 25.5.2018. Me Kantar TNS:llä olemme siihen valmiita!

 

Asko Hyytiäinen, etunimi.sukunimi@kantar.com

 

 

Kategoria: 
Ajankohtaista