Vastuullisuus ollut viime vuosina varsin vahvasti riskien hallintaa

Vastuullisuudella on väliä!

Vastuullisuus on viime vuosina ollut varsin vahvasti riskien hallintaa. Liian harva suomalainen yritys on lähtenyt rohkeasti etsimään vastuullisuudesta uusia bisnesmahdollisuuksia.

Suomalaisista kuluttajista lähes puolet kertoo saaneensa tai etsineensä tietoa yritysten päämääristä ja tavoitteista vuonna 2017. Kehitys on ollut ripeää – vuonna 2014 näin kertoi kolmannes.  Yrityksen aktiivinen rooli yhteiskunnassa on tärkeää 79 %:lle kuluttajista.

Suomalaiset yritykset ovat kuitenkin vielä varsin varovaisia viestiessään sidosryhmilleen vastuullisuuteen liittyvistä teoistaan. Tutkimuksen mukaan 91 % yrityspäättäjistä kokee vastuullisuuden olevan keskeinen osa yrityksen tarkoitusta. Useampi kuin kaksi kolmesta yrityspäättäjästä kokee vastuullisuuden näkyvän yrityksen strategisissa painopistealueissa sekä olevan mukana yrityksen jokapäiväisessä päätöksenteossa.

Odotukset vastuullisuuden roolista tulevaisuudessa ovat suuret - yrityspäättäjistä 45 % näkee vastuullisuuden tuovan kilpailuetua jo nyt, tulevaisuudessa 80 %. Parempaa kannattavuutta vastuullisuuden avulla kokee saavansa joka kolmas, tulevaisuudessa kaksi kolmesta yrityspäättäjästä.

Nordic Business Forumin kolmesta teemasta Responsibility - Purpose – Leadership pääteemana on tänä vuonna vastuullisuus, kertoo Hans-Peter Siefen, Nordic Business Forumin toimitusjohtaja. ”Meillä on vahva halu saada tapahtuman kautta korostettua merkityksellistä yritystoimintaa – ja olla omalta osaltamme pelastamassa maailmaa”, Siefen painottaa.

Vastuullisuuden on sisällyttävä aidosti ja läpinäkyvästi yrityksen strategiaan ja siitä on viestittävä aktiivisesti. Paremmalla kommunikoinnilla vastuullisuudesta voi kasvaa merkittävä kilpailutekijä – uuden bisneksen ja paremman kannattavuuden mahdollistaja, kertoo Kantar TNS:n Sirkka Paronen.

 

Lisätietoja Kantar TNS:

Sirkka Paronen, 040 539 5166
Päivi Kauppinen, 050 520 2963
etunimi.sukunimi@kantar.com

Nordic Business Forum ja Kantar TNS ovat partneroituneet  vastuullisuus-teeman puitteissa. Kantar TNS selvitti yrityspäättäjien näkemyksiä vastuullisuudesta. Näyte muodostettiin Nordic Business Forumin rekisteristä.

 

Kantar TNS

Kantar TNS toimii yli 90 maassa ja on yksi suurimmista markkinatutkimusyrityksistä maailmassa. Tarjoamme yrityksille näkemyksiä päätöksenteon tueksi ja kasvun ajureiksi. Autamme innovoinnin, brändinhallinnan, markkinointiviestinnän, ostokäyttäytymisen ja asiakashallinnan alueilla asiakkaitamme tunnistamaan ja optimoimaan kasvun mahdollisuudet. Olemme osa Kantaria, joka kuuluu maailman johtaviin dataa, näkemystä ja konsultointia tarjoaviin yrityksiin.
www.tns-gallup.fi | www.tnsglobal.com

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum järjestää kansainvälisiä bisnesseminaareja ja verkostoitumistapahtumia maailman huippuasiantuntijoiden ja ajattelijoiden sekä tulevaisuuden johtajien kanssa. Vuotuinen Nordic Business Forum -päätapahtuma lukeutuu Euroopan johtaviin bisnestapahtumiin. Päätapahtuma kokoaa 7500 yritysjohtajaa ja yrittäjää yli 35 maasta ja tavoittaa yli 10,000 katsojaa live streamin kautta. Aiempina vuosina puhujina ovat olleet mm. Al Gore, Jack Welch, Arnold Schwarzenegger, Tony Hawk, Arianna Huffington, Sir Richard Branson, Ben Bernanke, ja Simon Sinek. | www.nbforum.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote