Business-päättäjät näkevät virtuaalisuuden luovan kasvumahdollisuuksia

LEHDISTÖTIEDOTE 9.6.2016

Suomalaiset business-päättäjät näkevät virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden luovan liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia

Joka neljäs suomalainen yritys on joko käyttänyt tai tehnyt kokeiluja virtuaalisesta tai lisätystä todellisuudesta. Reilu puolet on kiinnostunut kokeilemaan virtuaalisia teknologioita liiketoiminnassaan. 87 % yrityspäättäjistä uskoo virtuaaliteknologioiden tarjoavan täysin uusia tapoja saavuttaa kilpailuetua jo lähitulevaisuudessa. Usko asiaan on siis kova. Konkreettista hyötyä virtuaalisten teknologioiden nähtiin tuovan esimerkiksi asiakokemukseen, markkinointiin, koulutukseen ja yhteydenpitoon.

65 % päättäjistä uskoo Suomessa olevan virtuaaliteknologioiden huippuosaamista, mutta yli 60 % päättäjistä ei tiedä mistä sitä löytyy. 58 % epäilee, onko teknologia vielä tarpeeksi kehittynyttä mahdollistaakseen liiketoiminnan hyötyjä. 2/3 päättäjistä arvioi teknologioiden konkreettisia hyötyjä saatavan aikaisintaan 3-5 vuoden kuluttua. Se saakin päättäjän pohtimaan – uskallanko ottaa riskin?

Esteenä virtuaaliteknologioiden yleistymiselle on myös kuluttajille suunnattujen laitteiden kallis hinta sekä se, että uusimpia tehokkaita laitteita löytyy vielä melko harvasta kotitaloudesta. Teknologian adaptaatiokäyrä tuskin on aivan älypuhelimiin siirtymisen luokkaa, mutta käyttöönotto voi tapahtua yllättävänkin nopeasti.

Yrityspäättäjät murskasivat väittämän virtuaaliteknogiasta hypenä – 76 % piti väittämää vääränä ja 67 % haluaa olla ensimmäisten joukossa hyödyntämässä teknologiaa. Samaan aikaan yli puolella yrityksistä puuttuu konkreettinen suunnitelma teknologioiden hyödyntämisestä. Päättäjät kaipaavatkin paljon tietoa ja asiakasymmärrystä päätöksenteon tueksi pohtiessaan virtuaalitodellisuuden tuomia konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Virtuaaliteknologioiden käyttö on tällä hetkellä polarisoitunutta – osa yrityksistä käyttää jo aktiivisesti, kun taas osa ei ole edes suunnitellut asiaa. Meillä on olemassa paljon tutkimustietoa siitä, että usein ensimmäisenä markkinoille ehtivällä on hyvät mahdollisuudet säilyttää asemansa markkinajohtajana tulevaisuudessakin. On kuitenkin muistettava, että kaikkein menestyvimpiä ovat ne tuotteet ja palvelut, jotka parhaiten täyttävät asiakastarpeen.”, kertoo TNS Gallupin innovaatio- ja tuotekehitysjohtaja Katja von Alfthan. ”Tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa aktiivinen yhdessä tekeminen palkitsee. Suunnitteluun kannattaakin osallistaa kaikki tahot teknologiaosaajista loppukäyttäjiin. Selkeän arvolupauksen ja syvällisen asiakasymmärryksen puute voi olla suurin sudenkuppa virtuaaliteknologioiden kaupallistamiselle”, hän painottaa.

TNS Gallup tutki suomalaisten business-päättäjien näkemyksistä virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja on aloittanut vastaavan tutkimuksen kuluttajien keskuudessa.

  

Lisätietoja tutkimuksesta

Katja von Alfthan
Director, Innovation & Product Development 
t +358 9 6135 0720
m +358 40 556 2234
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Lehdistötiedote