Yritysten maine- ja vastuullisuustutkimuksen julkistus ja top 10 yritystä

TNS Gallupin kuluttajien keskuudessa toteuttama tutkimus yritysten maineesta ja vastuullisuudesta kattaa 57 Suomessa toimivaa yritystä kahdeksassa toimialasarjassa / viiteryhmässä: elintarvike, finanssi, kauppa, palvelu, asuminen, energia, ICT, teleoperaattorit.

Tutkimus on toteutettu TNS:n globaalisti validoiman menetelmän avulla, jossa maineen tason määrittämisessä otetaan huomioon sekä yritysten rationaalinen että emotionaalinen vetovoima. Tutkimus osoittaa, että vaihtelut näin saadulla maineindeksillä maineen tasossa ovat suuria sekä eri toimialojen että yritysten välillä. Useimmilla toimialoilla ero parhaan ja heikoimman yrityksen välillä tällä maineindeksillä mitattuna on yli kaksinkertainen. 

Top 10 yritystä maineen osalta:

  1. Rovio
  2. Paulig, Fazer-konserni
  3. Alko
  4. Veikkaus
  5. Snellman, Google
  6. Valio, RAY (Raha-automaattiyhdistys)
  7. OP-Pohjola-ryhmä
  8. Hartwall
  9. Helsingin Energia
  10. S-ryhmä, S-Pankki

 

Tutkimuksella mitattiin myös kunkin yrityksen osalta erikseen, mitkä tekijät olivat maineen rakentajia ja mitkä olivat mahdolliset mainetta rapauttavat tekijät ja kehityskohteet. Kukin yritys toimii omanlaisellaan profiililla, joten tärkeimmät vahvuudet ja heikkoudet vaihtelevat. Yleisesti ottaen näyttää kuitenkin siltä, että hyvämaineisilla yrityksillä on joitakin yhteisiä nimittäjiä - niiden mainetta rakentavat vahvuudet liittyvät tyypillisesti korkeatasoisiin tuotteisiin ja palveluihin, osaavaan henkilöstöön, asiakaslähtöisyyteen ja kaikin puoliseen luotettavaan toimintaan. Heikoimmin menestyneillä yrityksillä nämä ja monet muut ominaisuudet eivät ole vahvuuksien vaan kehitettävien asioiden listalla.

Vastuullisuuskuva on osa yritysten mainetta. Se miten sosiaalisen, taloudellisen tai ympäristövastuun elementit näyttäytyvät kuluttajien silmissä ja miten ne vaikuttavat yritysten maineeseen, vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, millaisia asioita yrityksen toiminnasta tiedetään joko uutisoinnin perusteella tai omasta kokemuksesta. Vastuullisuuskuva on vielä tänä päivänä hyvin mielikuvasidonnainen, koska kuluttajilla ei ole kompetenssia eikä faktoja arvioida yritysten toiminnan vastuullisuutta ja sen seurauksia. Silti mielikuvilla on vaikutusta.

Vastuullisuuskuvaltaan vahvimmat (toimialaryhmiensä parhaat)

Elintarvike: Paulig
Finanssi: OP-Pohjola-ryhmä
Kauppa: Alko
Palvelu: Raha-automaattiyhdistys
Energia: Helsingin Energia
ICT: Rovio

 

Tutkimukseen vastasi yli 9000 suomalaista, ja yritysarviointeja annettiin yhteensä 24 000.

 

Lisätietoja

Sirkka Paronen
Head of Stakeholder Management Research
Puh. (09) 613 500, suora (09) 613 705
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Part of Kantar Media Network

Kategoria: 
Lehdistötiedote