Digitaalinen maineenhallinta

Maineenhallinnan kenttä on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti, samoin hallinnan keinot. Digitaalinen maineenhallinta voidaan nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena - tai yhdistelmänä molempia.

Uhkia voi syntyä mm. seuraavista:

 • Uudet "vaaralliset" sidosryhmät: esim. vihamieliset bloggaajat.
 • Digitaalisen tiedon nopeus ja tavoittavuus voi vaarantaa yrityksen maineen.
 • Jokaisesta paikallisesta virheestä voi huomenna tulla globaali mainekriisi.
 • Maine muovautuu massojen kautta, eikä ole enää hallittavissa.

 

Digitaalisen kentän uusia mahdollisuuksia voivat olla mm. seuraavat:

 • Uusia viestintäkanavia käyttöön: sosiaalinen media.
 • Yritykset voivat tarjota paljon enemmän läpinäkyvyyttä kuin aiemmin.
 • Lisääntynyt dialogi avaa uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, molemminpuoliseen oppimiseen ja kriisien estämiseen ennakolta.
 • Uudet digitaaliset kosketuspinnat ja mediat maineen rakentamiseen.

 

Digitaalisessa maineenhallinnassa voidaan erottaa seuraavia osioita

TNS tarjoaa apuvälineen digitaaliseen maineenhallintaan

TRI*M Digital Reputation Manager tunnistaa tarkasti yrityksen maineen ajurit ja antaa selkeitä toimenpidesuosituksia tukemaan pitkän tähtäimen kasvua. Tämä tutkimusviitekehys antaa yritykselle tarvittavaa näkemystä proaktiivisesti johtaa yrityksen mainetta niin verkossa kuin perinteisessä mediassa.

TRI*M Digital Reputation Managerin avulla voidaan:

 • Tunnistaa mistä sosiaalisessa mediassa keskustellaan. Sosiaalisen median seulonta auttaa ymmärtämään, mitä yrityksestä puhutaan verkossa, kuinka tiheästi yksittäiset aiheet ja asiat nousevat keskusteluun, missä keskusteluja käydään ja mikä on keskustelujen luonne.
 • Arvioida mitä yrityksen tulisi viestiä yksittäisille asiakassegmenteille tai sidosryhmille. Hyödyntämällä markkinoiden johtavaa TRI*M Corporate Reputation -viitekehystä sosiaalisen median keskusteluiden sisällön analysoinnissa, yritys voi tunnistaa keskeiset aiheet ja teemat, jotka vaikuttavat yrityksen maineeseen niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä valittujen sidosryhmien keskuudessa.
 • Johtaa viestintää hyödyntämällä TNS Digital Life Lifestyle -segmentointia, joka tunnistaa asenteet ja käyttäytymismallit verkkoympäristössä. Se auttaa ymmärtämään relevanttien kohderyhmien verkkokäyttäytymisen asenteita ja kertoo, kuinka nämä kohderyhmät toimivat tässä ympäristössä. TNS Digital Life on apuväline verkkoviestinnän johtamiseen sekä kehittämiseen tarjoten selkeitä toimenpidesuosituksia siitä, mitä digitaalisia kanavia tulisi käyttää ja miten kasvattaa sitoutumista verkkoympäristössä.

 

Lisätietoja:
Sirkka Paronen ja Heidi Niva
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje