Ihminen ostaa enemmän tunteella kuin järjellä

Ihmiset unohtavat, mitä olet tehnyt tai sanonut, mutta he eivät koskaan unohda sitä miltä olet saanut heidät tuntemaan. Näin tiivistää vanhan totuuden amerikkalainen runoilija Maya Angelou.

Tunteet liimaavat ihmiset yhteen ja ovat aina suurten tekojen takana. Tunne on vahvin linkki myös brändin ja kuluttajan välillä. Eri brändejä vertailemalla tunnetason merkityksen huomaa helposti. Samassa tuotekategoriassa olevat brändit täyttävät hyvinkin monenlaisia tarpeita ja vetoavat käyttäjissään selkeästi eri tunteisiin.

Nykypäivänä menestyvällä tuotteella on oltava aito yhteys ihmisiin. Vahva yhteys perustuu ihmisten tarpeiden ja asenteiden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen sekä näiden pohjalle rakentuvaan tunnesiteeseen.

Kuluttajan valintatilanteeseen liittyy aina tunne. Kun kuluttajalla ja brändillä on vahva tunneside, kuluttaja tekee ostopäätöksensä murto-osassa muuten tarvittavasta ajasta.

Myös markkinointiviestintä lähtökohtaisesti hyödyntää tarinoita ja tunteita - pelkkä järkeen vetoaminen ei ole riittänyt enää aikoihin. Tunnetason mittaaminen ja seuraaminen sekä sillä erottautuminen on kuitenkin monesti edelleen haastava tehtävä.

Miten hyödynnät tunnetasoa brändinrakennuksessa?

Vaikuta aina jo valintatilanteessa. Ihminen ostaa enemmän tunteella kuin järjellä, myös me suomalaiset, vaikka järki-ihmisinä me monesti ilmoitamme kaipaavamme erityisesti järkiargumentteja. Moni brändi keskittää edelleen kaikki paukkunsa tunnettuuden ja arvostuksen hankkimiseen. Nykymaailmassa se ei enää riitä. Brändin on mahdollista koskettaa kuluttajia tunnetasolla

  • Ymmärtämällä miten tunnetaso toimii oman tuotteenkohdalla
  • Tiedostamalla mikä on se ainutlaatuinen tunne, jota oma brändi välittää tai joka määrittää oman brändin
  • Viestimällä kuluttajille tietoisesti myös tunnetasolla. "Speak the language of emotions."

 

Case: Tunteisiin vetoava lakifirma

Lakifirmat eivät yleisesti ole tunnettuja vahvasta, tunteisiin vetoavasta brändäyksestä. Kansainvälinen b-to-b-lakifirma MAQS halusi rohkeasti erottautua muillakin kuin järkiargumenteilla. He hakivat samalla itselleen kilpailijoista erottuvaa brändipositiota.

Needscope-menetelmän avulla MAQSille tunnistettiin tunne- ja tarvepositio, joka heijasti asiakkaille tärkeitä piirteitä, mutta jolla kukaan kilpailija ei ollut vahvoilla.

Lopputuloksena MAQSin brändi uudistui kokonaan slogania, ulkoasua ja brändilupausta myöten. Avaisanoja olivat dynaamisuus, innovatiivisuus ja haastaminen. Thinking outside the box. Muutos toi firmalle arvokkaan kilpailuedun.

Syvempää tietoa

Projisointimenetelmää hyödyntävä Needscope tarjoaa avaimet kuluttajien tiedostamattomien tarpeiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen - kaikilla edellä kuvatuilla osa-alueilla.

Lisätietoja:

Anna Rautio ja Tiitta Vaulos
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje