Löydä tiesi digitaalisen maailman viidakossa

Kuluttajien toimiessa yhä vahvemmin verkossa on yritysten löydettävä paras mahdollinen rooli toimia alati monipuolistuvalla sähköisellä areenalla. Toista kertaa toteutettu, maailmanlaajuinen Digital Life -tutkimus tunnistaa verkon toimijoiden kannalta kriittisimmät digitaaliset toiminnot ja ne avainasiat, jotka ohjaavat suomalaisten kuluttajien toimintaa verkossa tällä hetkellä.

Kuluttajien verkkokäyttäytyminen ulottuu yhä useampaan elämänalueeseen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Digital Life paneutuu laajasti ja kattavasti kuluttajien elämään netissä ja tarkastelee 60 maan verkkokäyttäytymisen osa-alueita.

Digital Life tarjoaa perusverkkokäyttäytymistiedon lisäksi ymmärrystä erilaisten verkkokuluttajaryhmien tunnistamiseen. Tutkimustulokset antavat eväitä verkkoympäristön kehittämiseen kertomalla, mitä toimia tarvitaan kuluttajien tavoittamiseksi verkossa ja mitkä asiat edesauttavat ja sitouttavat uusia ja jo olemassa olevia asiakkaita toimimaan verkossa. Tutkimus valottaa eri tuoteryhmien ostopolkua verkossa ja auttaa tunnistamaan kuluttajien verkkokäyttäytymisprosessin osa-alueita. Kaikki tieto on saatavissa joko kansainvälisin vertailuin tai vain Suomen osalta.

Kansainvälisesti tutkimus läpileikkaa mielenkiintoisesti eri maiden välisiä eroja.  Suomessa, kuten lähes kaikissa Pohjois-Euroopan maissa, digitalisaation arkipäiväistyminen vaatii yrityksiltä uudenlaisia panostuksia kuluttajien houkuttelemiseksi.

Muutamia otteita avainlöydöksiin liittyen:

  • Suomalaiset ovat arkoja tuottamaan itse sisältöä verkkoon, mutta aktiivisia lukemaan ja jakamaan jo tuotettua, valmista sisältöä eteenpäin.
  • Sosiaalisen median mahdollisuudet kuluttajien tavoittamiseksi Suomessa ovat hyvät, mutta yritysten ja brändien näkökulmasta asetelma on vähintäänkin haasteellinen. Sosiaalinen media koetaan edelleen omaksi, henkilökohtaiseksi reviiriksi, johon ulkopuolisella viestinnällä ei ole asiaa.
  • Verkko-ostamisen lisääntyminen luo tarvetta myös monille muille verkon toiminnoille. Tuoteryhmäkohtaisen ostopolun ja kanavakäyttäytymisen tunnistaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

 

Tutustu tutkimuksen avaintuloksiin tarkemmin http://www.tnsdigitallife.com/. Sovelluksessa on mahdollisuus vertailla avaintuloksia maakohtaisesti.

 

Lisätietoja:

Ville Wikström ja Reeta Sutinen
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje