Luontaistuotteet ja vitamiinit mielletään osaksi terveellistä elämäntapaa

Luontaistuotteet ja vitamiinit mielletään osaksi terveellistä elämäntapaa - Mitä enemmän urheilet sitä enemmän syöt vitamiineja?

Suomalaiset käyttävät luontaistuotteisiin ja vitamiineihin vuodessa keskimäärin 42,2 euroa. Mitä terveellisemmät elämäntavat ovat, sitä enemmän käytetään keskimäärin rahaa myös luontaistuotteisiin ja vitamiineihin.

Terveys houkuttelee ja maksaa

Luontaistuotteisiin ja vitamiineihin muuta väestöä enemmän rahaa käyttäviä kuvaa se, että heissä on enemmän terveellisistä ja luonnonmukaisista elämäntavoista kiinnostuneita. Esimerkiksi he tarkastavat ruuan ravintosisällön ja pitävät ylipäänsä ruokavaliotaan terveellisenä muita useammin. He suosivat luomuruokaa ja Reilun kaupan -tuotteita. He eivät myöskään arkaile mennä lääkäriin.

Rahaa palaa niin vitamiineihin kuin urheiluunkin. Urheilua säännöllisesti - vähintään neljä kertaa viikossa - harrastavat käyttävät keskimäärin enemmän rahaa luontaistuotteisiin ja vitamiineihin kuin henkilöt, jotka urheilevat harvemmin tai eivät lainkaan. Henkilöt, jotka käyttävät vitamiineihin yli 50 euroa vuodessa käyttävät keskimäärin 70 prosenttia enemmän rahaa myös urheiluvaatteisiin ja -jalkineisiin verrattuna väestön keskimääräiseen rahankäyttöön.

Naisia kiinnostavat luontaistuotteet ja vitamiinit

Naiset käyttävät suuremmalla todennäköisyydellä rahaa luontaistuotteisiin ja vitamiineihin. Mitä enemmän urheilet, sitä enemmän käytät rahaa luontaistuotteisiin ja vitamiineihin. Mitä vanhempi olet, sitä suuremmalla todennäköisyydellä kuulut niihin, jotka käyttävät rahaa tämän tuoteryhmän tuotteisiin.

Yleisesti iän myötä suomalaiset näyttävät olevan entistä enemmän kiinnostuneempia omasta hyvinvoinnistaan. Esimerkiksi yli 50-vuotiaissa on suhteellisesti enemmän urheilua yli kolme kertaa viikossa harrastavia kuin muissa ikäryhmissä. Kiireinen elämäntapa näyttää olevan yksi syy miksi nuoremmat ikäryhmät asettavat hyvinvointinsa toissijaiseen asemaan.

Terveysaiheet korostuvat median kulutuksessa

Luontaistuotteisiin ja vitamiineihin rahaa ylipäänsä käyttävät löytyvät median terveysaiheisilta foorumeilta. Terveys näyttää ohjaavan heidän median kulutustaan. Esimerkiksi aikakausilehdistä top 5 profiloituvimpina nousevat Voi hyvin, Fit, Kunto Plus, Kotilääkäri ja Terveydeksi! Internet-sivustoista top 3 parhaiten profiloituvimmissa ovat MTV3 Studio55, Poliklinikka.fi ja Suomi24 Terveys -osiot.

 

Lähde: TNS Atlas 2010 (intramedia, lifestyle, ketjut-data ja kestokulutus, non-food, matkailu)

Lisätietoja: Miia Eeronheimo

 

Suomalaisten lifestyle

TNS Atlas syväluotaa suomalaisten elämäntyylejä kansainvälisen TGI-tutkimuksen mukaisilla väittämillä. Lifestyle-osio valottaa mm. minäkuvaa, persoonallisuutta, kiinnostuksen kohteita, suhtautumista ruokaan, terveyteen, matkailuun, yhteiskunnallisiin asioihin ja ostokäyttäytymiseen.

Kategoria: 
Uutiskirje