Eväät brändisi markkinaosuuden kasvattamiseen

Mikä on sinun brändisi asema markkinoilla, entä kasvumahdollisuudet?

TNS:n ConversionModel kuvaa nykypäivän markkinatilannetta entistäkin tarkemmin. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on dynaamista, mikä tekee yksittäiselle brändille haastavaksi hankkia vankka jalansija markkinoilla. Uudella ConversionModel -työkalulla voidaan tunnistaa kuluttajien ostokäyttäytymisen ajureita: mitä tekijöitä kuluttajat pitävät brändisi vahvuuksina ja heikkouksina, mikä erottaa tuotteen tai yrityksen sen kilpailijoista ja mitkä tekijät mahdollisesti estävät sitä saavuttamasta nykyistä suurempaa markkinaosuutta. ConversionModel antaa hyvät eväät, kun mietit miten kehittää tuotettasi ja mitä ominaisuuksia korostaa esimerkiksi viestinnässä.

 

Brändit ovat yritykselle tärkeä voimavara - välttämättömiä kasvun kannalta. Hyvä brändi viestii tuotteen laadusta ja tekee kuluttajan valinnan helpommaksi. Nykypäivän markkinoilla brändin kasvattaminen on kuitenkin haaste, kun kuluttajilla on valittavanaan yhä useampia vaihtoehtoja. Lisäksi kuluttajien ostokäyttäytyminen on häilyvää: ei riitä, että kuluttajat luokitellaan tuotteen käyttäjiin ja ei-käyttäjiin, vaan olennaisempaa on puhua brändin osuudesta kunkin kuluttajan lompakossa (share of wallet), kun hän ostaa kyseisen kategorian tuotteita.

Uusi ConversionModel kertoo, kuinka suuri osa kuluttajista on tällä hetkellä tuotteesi käyttäjiä ja mihin luokkaan he kuuluvat: vakiintunut käyttäjä on kiintynyt tuotteeseen ja haluaa ostaa sitä jatkossakin. Osa kuluttajista taas ei ole sitoutunut tuotteeseen, he saattavat ostaa sitä tottumuksesta tai tarjouksen innoittamana. On riski, että he vaihtavat toiseen brändiin. Vastaavasti on olemassa joukko kuluttajia, jotka ostaisivat tuotettasi mielellään nykyistä enemmän. Mutta mikä estää heitä - onko se sopivan pakkauskoon puute, se että tuote on liian kallis vai se että sitä ei ole tarjolla lähiseudun myyntipisteissä? Kuluttajan kiintymys ja mieltymys tiettyyn brändiin ei aina johda ostoon, sillä käytännön markkinatekijät kuten hinta, saatavuus, mainonta sekä jopa tarjolla oleva pakkauskoko vaikuttavat kuluttajien todelliseen käyttäytymiseen. Uusi ConversionModel hyödyntää oivallusta todellisen ostokäyttäytymisen ja kuluttajien mielikuvien erosta ja auttaa ymmärtämään, mitkä ovat brändin kasvumahdollisuudet. Kilpailu markkinajohtajuudesta voi kääntyä voitoksesi jo silloin, kun onnistut kasvattamaan brändisi osuutta kuluttajien lompakossa esimerkiksi 80 prosenttiin ostokerroista entisen 60 prosentin sijaan.

Uudet viestintäkanavat luovat oman haasteensa brändien kasvattamiseen: yrityksen on yhä vaikeampaa viestiä tuotteistaan ja toiminnastaan yhtenäisellä tavalla. Siksi on tärkeää tiedostaa kuluttajien mielikuvat yrityksestäsi tai tuotteestasi ja vastaavasti sen kilpailjoista.

Uusi ConversionModel pystyy perinteisiä markkinatutkimusmenetelmiä paremmin ymmärtämään yksilöiden päätöksentekoprosessin dynamiikan. Mittarin toimivuus on varmistettu lukuisissa eri tapaustutkimuksissa vertaamalla sitä kuluttajien todelliseen käyttäytymiseen markkinoilla.

Lisätietoja
Toimialajohtaja Päivi Kauppinen
puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje