Mainostajien kokemukset sosiaalisesta mediasta ristiriitaisia

Peräti 77 % mainostajista aikoo kasvattaa verkon osuutta markkinointibudjetissaan seuraavien 12 kuukauden aikana, kertoo tuore Online Advertising 2012 -tutkimus, jossa haastateltiin 100 suomalaista suurmainostajaa ja 25 mediatoimiston digivastaavaa. Verkon sisällä display- eli bannerimainonta pitää edelleen pintansa ja on suosituin mainosmuodoista.

Suurimmaksi syyksi verkon osuuden kasvuun nousee se, että lähes kaikki kohderyhmät ovat jo verkossa ja siksi mainostajienkin on oltava siellä. Verkko tavoittaa hyvin massoja, mutta mahdollistaa hyvin myös kohdennuksen. Verkko koetaan myös edullisemmaksi kuin muut mediat - kun budjetit pienenevät, verkossa samalla rahalla saa enemmän.

Sosiaalinen media ei ole mainostajille vain tulevaisuutta, vaan vahvasti tätä päivää. Se on kiinteästi mukana valikoimassa sekä mainostajilla että mediatoimistoilla. Mainostajien näkemykset sosiaalisen median toimivuudesta jakautuvat vahvasti kahtia: osa kokee, että näkyminen sosiaalisessa mediassa on tuonut hyvin kontakteja ja osa taas kokee, että kontakteja ei ole tullut riittävästi ja sosiaalisen median toimivuutta on vaikea todentaa. Lieneekö yksi syy tähän kaksijakoisuuteen itse toteutuksissa? - Hyvin tehty ja perusteellisesti suunniteltu toimii, heikommin tehty ei toimi. Syy voi löytyä myös kohderyhmästä ja tuotteesta: kaikki eivät käytä sosiaalista mediaa, eivätkä kaikki tuotteet sovi sinne.

Verkkomainonnan muodoista sosiaalisen median nähdään kokonaisuutena vaikuttavan parhaiten kuluttajan ostoprosessiin sen eri vaiheissa. Display- eli bannerimainonta on vahvimmillaan kiinnostuksen herättämisessä ja tarpeen luomisessa, kun hakusanamainonnan vahvuus on ostoon ohjaaminen.

Tutkimuksessa kysyttiin tänä vuonna myös NettiTV:stä, sisältöyhteistyöstä (esim. mainostajan oma minisivusto median sisällä) ja tablet-mainonnasta. Tutkimus antaa myös syvätietoa siitä, kuinka verkko voisi tukea paremmin tarinan kerrontaa.

 

Lisätietoja
Anu Vuokko
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje