Mainosvuosi 2011

Vuoden 2011 mediamainonnan määrä ja kehitystrendit julkaistiin perinteiseen tapaan Mainosvuosi-tilaisuudessa 24. tammikuuta Ravintola Pörssissä. Tilaisuuteen osallistui lähes pari sataa TNS Gallupin asiakasta ja yhteistyökumppania.

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2011 yhteensä 1395 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosi alkoi heti aika reippaalla kasvulla, joka kiihtyi kevätkuukausina jopa kaksinumeroisiin lukuihin osittain eduskuntavaalien vauhdittamana. Toisella vuosipuoliskolla kasvuvauhti kuitenkin hidastui selvästi.

Viime vuonna lähes kaikissa mediaryhmissä oli kasvua painettuja hakemistoja ja elokuvamainontaa lukuun ottamatta. Eniten kasvua oli radio- ja ulkomainonnassa, jotka molemmat myös kasvattivat hiukan osuuttaan pienestä mainoskakusta. Radion kasvuprosentti oli 10 ja osuus 4,1 %. Ulkomainonta kasvoi peräti reilut 13 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti eduskuntavaalit, mutta ilman vaalimainontaakin päästiin noin 10 prosentin kasvuun. Ulkomainonnan osuus koko mediamainonnasta oli 3,1 %.

Televisiomainonta kasvoi 6,5 prosenttia ja tv-mainonnan osuus mediamainonnasta oli 20,3 %. Verkkomainonnan määrä kasvoi 8,2 prosenttia ja sen osuus on nyt 15,8 %. Kasvua oli erityisesti luokitellussa verkkomainonnassa, peräti 25,3 prosenttia. Display-mainonta kasvoi puolestaan 16,6 prosenttia. Sähköisissä hakemistoissa oli laskua 9,6 prosenttia ja hakusanamainontaan käytetyt panostukset pysyivät viime vuoden tasolla. Hakusanamainonnan selvityksestä puuttuu kuitenkin pienempiä juuri alalle tulleita toimijoita, jotka pyritään saamaan mukaan seurantaan vuoden 2012 aikana.

Mainonnan määrä elpyi myös printtimedioissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta kasvu hyytyi loppuvuonna. Sanomalehtimainontaan käytettiin kuitenkin 3,5 prosenttia enemmän euroja vuonna 2011 kuin vuonna 2010. Kaupunki- ja noutolehdissä mainonta kasvoi 5,3 prosenttia. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 36 % ja kaupunkilehtien 5,5 %. Aikakauslehdillä oli alkuvuonna mukavaa kuukausittaista kasvua, varsinkin toisen vuosineljänneksen aikana, mutta kasvu hidastui loppuvuonna. Kokonaiskasvuprosentiksi jäi 2,0 ja aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta on 11,2 %.

Pienestä mediakakusta painetut mediat vievät edelleen yli puolet eli 56,5 %. Sähköisten medioiden osuus kasvoi 40,4 %:iin ja ulkomainonta lohkaisee 3,1 %.

Toimialaryhmistä panostuksiaan kasvattivat erityisesti autot, elintarvikkeet sekä matkailu ja liikenne. Suurin merkkimainostaja oli jälleen Unilever Finland ja suurin kaupan alan mainostaja K-Citymarket.

Maailmanlaajuisesti tarkastellen mediamainonta on hiipunut vuonna 2011 vuoden takaiseen kasvupyrähdykseen verraten. Erityisesti suurissa Länsi-Euroopan mainosmaissa ja mediamahti USA:ssa kasvu hidastui merkittävästi. Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa on puolestaan edelleen merkittävää kasvua ja näillä markkinoilla on kasvupotentiaalia myös tuleville vuosille. Mediaryhmistä erityisesti Internet on kasvattanut osuuttaan ja TV säilyttänyt asemansa aika hyvin. Painetuille medioille vuosi on ollut haastava ja erityisesti sanomalehdet ovat menettäneet osuuksiaan.

Mediapanostusten hiipuminen kiihtyi vuoden 2011 edetessä ja toinen vuosipuolisko vetää kokonaiskasvua alaspäin. Ennusteet alkaneelle vuodelle ovat kuitenkin varovaisen optimistisia.

Vuoden mainostaja -tunnustus Valiolle

TNS Gallup on vuosittain myöntänyt mainoskakkulapion tunnustuksena ansioituneelle media- ja mainosalan toimijalle. Viime vuoden tilannetta tarkasteltaessa hyviä ehdokkaita oli useampia, mutta yksi nousi selvästi ylitse muiden. Merkittävien mainostajien joukosta vuoden 2011 palkinnon saajaksi valittiin Valio Oy. Mainosvuosi 2011 -tilaisuudessa luovutetun palkinnon oli vastaanottamassa mediajohtaja Ari Siljander.

Valio Oy nosti vuonna 2011 reilusti investointejaan mediamainontaan, lähes 100 % edelliseen vuoteen verrattuna TNS Media Intelligence -yksikön mediamainonnan seurannan mukaan. Valio oli elintarviketoimialan ylivoimaisesti suurin mainostaja ja nousi jopa toiselle sijalle vuoden 2011 suurimmat merkkimainostajat listalla kiilaten näin globaalien toimijoiden Unileverin ja L´Orealin väliin. Tämän lisäksi valintaan vaikutti luonnollisesti hyvin hoidetut markkinoinnin- ja mainonnan prosessit, onnistuneet tuotelanseeraukset sekä erityisesti satsaukset mainonnan- ja markkinointiviestinnän tutkimukseen.

'Valion itseisarvo ei ollut tulla suureksi mainostajaksi, itseisarvona oli kasvattaa valittujen tuotemerkkien myyntiä selvästi. Valio on kehittänyt voimakkaasti tuotemarkkinointiprosessiaan; kuluttajaedun, tuotteistosuunnittelun ja kommunikaation saumatonta yhteen liittämistä. Kommunikaation laadun ja määrän suunnittelussa oikeat tutkimuspalvelut, esimerkiksi mainospanostustiedot, ovat oleellisia', kommentoi Valion mediajohtaja Ari Siljander.
 

Lisätietoja

Marja Honkaniemi

Kategoria: 
Uutiskirje