Mediatalojen yrityskuva 2012

Mediayrityksen valinnassa mielikuvalliset tekijät ovat vuosi toisensa jälkeen arvostuksen kärjessä niin mainostajien kuin mainos- ja mediatoimistojenkin keskuudessa, mutta myös niitä ominaisuuksia, joissa menestyminen on mitattavissa pidetään tärkeinä.

Mainostajien mielestä mediayrityksen tärkeimpiä valintakriteerejä ovat luotettavuus, kiinnostavuus, ammattitaito ja hyvä kohdistettavuus. Valinnassa mainostajat nostavat erittäin tärkeäksi myös hyvän maineen, hyvän peiton, hyvät myyntiehdot sekä edulliset kontaktihinnat selkeästi mainos- ja mediatoimistoja useammin. Toimistoille tärkeimmiksi valintakriteereiksi kuten edellisenäkin vuotena nousevat luotettavuus ja ammattitaito sekä hyvin toimiva mediaympäristö sekä kiinnostavuus.

Mainosvälineryhmien mielikuvissa mainostajien ja toimistojen mielipiteet ovat sangen yhteneväiset. Mainosvälineistä sanomalehdet koetaan erityisesti luotettavaksi sekä hyvämaineiseksi, verkkomedia koetaan vastaavasti kiinnostavaksi, kehittyväksi ja nykyaikaiseksi. Television vahvuuksia ovat hyvä peitto ja hyvin toimiva mediaympäristö sekä hyvä palvelujen tarjonta verkossa mainostamiseen.

Mediatalojen yrityskuvatutkimuksen mukaan kolmanneksella mainostajista on vuodelle 2012 edellisvuotta suurempi budjetti ja puolella budjetti on samansuuruinen. Edellisvuoden  tutkimuksen tapaan peräti kolme neljästä mainostajasta tulee kasvattamaan panostuksiaan edelleen verkkoon ja lähes joka toinen sähköpostimainontaan sekä mobiiliin.

Tutkimus, jossa on mukana yli 20 mediataloa, selvittää yrityskuvan lisäksi myös mediavalintaan, kontakteihin ja myyntiedustajien toimintaan sekä eri mainosvälineisiin liittyviä asioita. Tutkimuksen tiedot kerättiin henkilökohtaisin haastatteluin tammi-maaliskuussa 2012, kohderyhmänä mainostajat sekä mainos- ja mediatoimistot.
 

Lisätietoja
Päivi Laine
Puh. (09) 6135 0558
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje