Ratkaisu mainonnan tehokkuuden arviointiin

"Mainonnan tarkoitus ei ole vain tulla nähdyksi ja välittää viestiä, vaan sen luovan ydinsanoman tulee vaikuttaa positiivisesti kuluttajan ja brändin suhteeseen - kiteyttää brändin ainutlaatuisuus"

Mainonta on kiistämättä kallis osatekijä markkinointimixissä. Epäonnistuneessa kampanjassa voi suuri määrä euroja haihtua taivaan tuuliin. Siksi mainonnassa ei olisi varaa epäonnistua. Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttaa samanaikaisesti sekä järki että tunne ja vahvoilla brändeillä onkin myös tunneyhteys kuluttajiinsa. Kaikki mainonta kommunikoi jotain itse brändistä myös tunnetasolla. TNS:n kansainvälinen tutkimusmalli AdEval ottaa huomioon sekä rationaaliset että emotionaaliset tekijät ja auttaa kokonaisvaltaisesti ymmärtämään mainoskampanjan strategista toimivuutta ja luovan ratkaisun tehokkuutta. Se soveltuu käytettäväksi sekä valmiiseen että keskeneräiseen mainosmateriaaliin.

AdEvalin tarkka arviointiasteikko keskittyy sekä rationaalisten että emotionaalisten ominaisuuksien testaamiseen edesauttaen kampanjan strategisten ja luovien osatekijöiden ymmärtämistä. Se tukee kaikkia mainonnan suunnittelun vaiheita ideasta ja konseptista aina valmiiseen toteutukseen saakka. Yksityiskohtaisilla analyyseilla voidaan tunnistaa ja ymmärtää mainonnan tehokkuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä. AdEvalin kansainvälinen tietopankki mahdollistaa tulosten vertailtavuuden myös tuoteryhmittäin. Suomessa testattuja mainoksia tietopankissa on jo yli 250 kpl.
 

Lisätietoja
Päivi Laine
Puh. (09) 613 500

Kategoria: 
Uutiskirje