Ruoan verkkokaupassa vetoaa perusostoskoria täydentävä tuotevalikoima

Verkkokauppa on kehittynyt Suomessa lähivuosina erittäin nopeasti laajentuen kattamaan yhä useampia toimialoja ja tuoteryhmiä. Päivittäistuotteiden verkko-ostaminen on suomalaisen kuluttajan silmissä kuitenkin vielä ottamassa ensiaskeleitaan. Perusostoskorin kattama tuotevalikoima halutaan edelleen hakea kivijalkakaupasta, mutta verkkotilaus toimii lähitulevaisuudessa täydennyksenä lähikaupan tarjoamalle valikoimalle.

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen -tutkimus valottaa suomalaisten elämänpiiriä päivittäin käyttämiemme tuotteiden näkökulmasta ja tunnistaa onko verkon käyttö laajentunut koskemaan myös päivittäistavaroiden kauppaa ja markkinointia. Tutkimus paljastaa päivittäistavarakaupan verkko-ostamisen potentiaalin 30 tuoteryhmän tasolla ja tunnistaa elämäntilanteet, joissa päivittäistuotteiden verkkokaupalla on löydettävissä eniten kysyntää. Tutkimus luotaa päivittäistuotteiden verkkokaupan haasteita ja valottaa tarkasti etenkin tuotteiden toimittamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi selvitetään suomalaisten toiveita päivittäistavaroita koskevaan tietoon liittyen: mihin aikaan, missä kanavassa ja minkälaisella sisällöllä päivittäistavaroihin liittyvää markkinointia tulisi tehdä.

 Muutamia otteita tutkimustuloksista:

  • Ruoan osalta verkkokauppa on euromääräisesti mitattuna ollut pitkään hyvin pientä, 22 miljoonaa euroa vuonna 2011. Kehitys on ollut hidasta ennen kaikkea niukan tarjonnan vuoksi.
  • Päivittäistuotteissa kiinnostusta verkko-ostamiselle on nähtävissä mm. taloushyllyn, lähi- ja luomutuotteiden, viinien, kosmetiikka- ja ihonhoitotuotteiden, lehtien ja reseptivapaiden lääkkeiden kohdalla.
  • Vaikka tuotetiedonhaku ja medioiden käyttö on yleisesti siirtynyt yhä voimakkaammin internetiin, näyttää printtimedioiden asema kuluttajien silmissä päivittäistuotteiden tiedonsaantikanavana vahvalta nyt ja tulevaisuudessa. Suomalaiset kuluttajat kaipaavat tarjoustietoa päivittäistuotteista etenkin viikonloppuaamuisin, jolloin sanomalehteä luetaan runsaasti.
  • Arkena päivittäistuotteisiin liittyvä tiedontarve poikkeaa selvästi viikonlopusta ja suomalaiset kaipaavat tietoa melko tasaisesti koko arkipäivän aikana. Erityisesti näin on tarjouksia koskevan tiedon osalta.

 

Lisätietoja
Reeta Sutinen
Puh. (09) 6135 0507
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje