Suomalaisen elämänpiirin digitalisoituminen jatkuu

Suomalaisten viihtyessä yhä voimakkaammin verkossa entistä useampi yritys pohtii verkon käytön laajuutta ja yleisyyttä. Tämän hetken verkkokäyttäjien määrä, verkossa käytetyn ajan määrä, verkossa toimimisen kehittyminen, verkko-ostamisen yleisyys ja verkkokäyttäjien profiili ja profiilin kehittyminen selviävät laajasta NetTrack-tutkimusaineistosta. Raportti kertoo sekä tämänhetkisen tilanteen, että soveltuvin osin trendivertailun vuodesta 2006 saakka.

Muutamia otteita tutkimustuloksista:

  • Aktiivisten 15-79-vuotiaiden verkkokäyttäjien määrä on kohonnut Suomessa yli 3,7 miljoonan. Käyttäjämäärän kasvua vauhdittaa erityisesti internet-käytön yleistyminen 65-79-vuotiaiden joukossa.
  • Verkko-ostaminen lisää edelleen suosiotaan keskivertosuomalaisten piirissä. 15-79-vuotiaista suomalaisista yli 3 miljoonaa on jo tehnyt ostoksia verkossa. Nettikokemusten lisääntyessä myös hieman vanhemmat kansalaiset ovat aloittaneet sähköisten ostoskorien täyttämisen.
  • Matkapuhelin on tullut suomalaisille arkipäiväiseksi kanavaksi käyttää internetiä. Matkapuhelimen internetliittymä on nyt kolmanneksi yleisin liittymätyyppi.

Lisätietoja
Reeta Sutinen
Puh. (09) 613 500

Kategoria: 
Lehdistötiedote