Suomi & suomalaiset 2012 paljastaa suomalaisten asenteet, tärkeimmät ilmiöt ja elämäntavat

Kotikeskeistä & varovaista elämää

Suomalaisia leimaa nyt hyvin kotikeskeinen elämä. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta, 88 prosenttia viettää vapaa-aikaansa mieluiten rauhallisesti kotona. Kotikeskeistä elämää ruokkii osaltaan asennemaisemamme.

Asenteiltaan pitkään hyvin vakiintuneessa Suomessa lähes puolet (46 %) väestöstä suosii varovaista otetta elämään. Tämä tarkoittaa yleistä varovaisuutta, mutta myös riskien ja kilpailutilanteiden välttelyä.

Varovaisuus näkyy kuluttamisessa monin tavoin, esimerkiksi säästäväisyytenä, vahvana hintatietoisuutena ja lisääntyvänä epäluottamuksena brändejä kohtaan.  

Suomalaiset sisäisillä löytöretkillä

Vaikka varovaisuus ja turvallisuudenhalu, jopa huolet, näyttävätkin pitävän meitä suomalaisia suhteellisen vahvasti pihdeissään, ei voi sanoa, että olisimme muuttuneet aroiksi tai pelokkaiksi. Suomalainen hakee intensiivisesti esimerkiksi uutta tietoa tai asioita, jotka auttavat häntä laajentamaan omaa sisäistä maailmaansa.  Tämä avaa uusille tuoteinnovaatioille paljon mahdollisuuksia.

Neljä kymmenestä suomalaisesta hakee tänä päivänä yhä enemmän syvempää merkitystä elämäänsä. Mielenkiintoista on, että syvemmän merkityksen hakeminen korostuu erityisesti alle 24-vuotiailla naisilla ja miehillä. Eikö nuoria kiinnostakaan enää biletys ja hauskanpito? Kyseessä on osittain nuorten "vakavoituminen" yhteiskunnallisesti hankalan tilanteen takia. Mutta merkitysten hakeminen on samalla myös nautinnon hakemista itselle, oman identiteetin rakentamista - yksi tapa haluta itselle parasta. Tämä liittyy myös suurempaan ilmiöön, Minäkuluttajuuden nousun.

Minäkuluttajan esiinmarssi - mikä muuttuu?

Monet hakevat  merkityksellistä elämää myös kuluttamisen kautta. Kuluttajina odotamme yhä personoidumpaa palvelua, kuten tuotteiden tuunaamista oman tarpeen mukaisiksi jo ostohetkellä. Tuunaaminen on kasvusuunnassa.

Designin ja muotoilun merkitys ostoperusteena on vahvistunut viime vuoteen verrattuna, samoin kokemusten ja elämysten ostaminen pelkän tavaran sijaan.

Kaikkiaan kuluttamisella viestitään nyt enemmän omasta itsestä ja arvostuksista. Kuluttaminen on Minäkuluttajan viesti maailmalle. Brändien tehtävä on kuulla tämä viesti.
 

Suomi & suomalaiset 2012 on juuri julkistettu tutkimuskokonaisuus. Raportissa esitellään suomalaisten asenteet (RISC Monitor), viisi  tärkeää ilmiötä sekä suomalaisten elämäntavat. Raportti on monipuolinen työkalu strategisen suunnittelun pohjaksi ja syventämään kohderyhmäymmärrystä suomalaisista. Laajasta tietokannasta laaditaan myös toimialakohtaisia raportteja, räätälöityjä raportteja sekä laajoja segmentointeja. Kysy lisää!

Lisätietoja
Tiitta Vaulos
Puh. (09) 6135 0204
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje