Asuinympäristö kiinnostaa joka kolmatta

Kiinnostus vaikuttaa asioihin ympärillään vaihtelee toisaalta iän myötä, mutta ennen kaikkea asumismuodon mukaan. Lähiympäristöstään kiinnostuneet eroavat keskivertoisesta suomalaisesta myös elämäntyylinsä puolesta.

Naapuriapu sekä sopu lähinaapureiden kanssa ovat hyvin tärkeitä kolmasosalle suomalaisista. Lähipalveluiden määrästä sekä naapuruston viihtyisyydestä erittäin kiinnostuneita on noin neljännes. Valtaosa suomalaisista asennoituu neutraalin passiivisesti lähiympäristönsä kehittämiseen.

Asumismuoto vaikuttaa siihen, miten kiinnostunut henkilö on lähiympäristöstään. Omistusasunnossa asuvat ovat muita kiinnostuneempia edistämään sopua ja yhteisöllisyyttä lähinaapureidensa kanssa sekä ylipäätään parantamaan lähialueensa viihtyisyyttä. Myös naapuriapu on heille luonnollisempaa kuin vuokra-asunnossa asuville.

Sosiaalinen luonne heijastuu kiinnostuksena asuinympäristöön - ihmiset, jotka nauttivat ystäviensä kutsumisesta kotiinsa ovat myös keskivertoa kiinnostuneempia lähiympäristönsä kehittämisestä. Muita useammin naapurustonsa edusta ovat kiinnostuneita niin kutsutut Menestyjät sekä Aktiiviseniorit. Nämä molemmat ovat aktiivisia ja sosiaalisia ryhmiä, joilla on monta rautaa tulessa. Menestyjien kiinnostuskohteisiin kuuluu melkein kaikki maan ja taivaan väliltä. Työ sekä elämä kodin seinien ulkopuolella tuovat Menestyjille iloa ja voimaa elämään. Aktiiviseniorit pyrkivät elämään tässä hetkessä muut huomioiden. Myös yhteiskunnalliset asiat ja hyvän tekeminen kiinnostavat Aktiivisenioreita.

Teknonuoret ja Kotioleilijat ovat vähiten kiinnostuneita vaikuttamaan lähiympäristöönsä. Heillä on hieman rennompi ja rauhallisempi ote elämään kuin Menestyjillä ja Aktiivisenioreilla. Suorittamisen sijasta Teknonuoret heittäytyvät mielellään populaarikulttuurin pariin tai viettävät aikaa netissä. Kotioleilijat taas ovat silminnähden tyytyväisiä rutiinien täyttämiin päiviinsä.

Pitkästä työpäivästään huolimatta myös Työkeskeiset rientävät mielellään naapurinsa avuksi. Lähinaapurustonsa viihtyisyyden kehittämisestä ovat jossain määrin kiinnostuneita myös Punavuorelaiset. Heille tyypillistä on täysillä eläminen eettisyyttä arvostaen. Punavuorelaiset arvostavat vapaa-aikaansa ja he ovat valmiita panostamaan viihtymiseensä.

Teksti perustuu Suomi & suomalaiset 2013 -tietopankkiin, joka tarjoaa mahdollisuuden peilata suomalaisia kohderyhmiä hyvin monesta eri näkökulmasta, monenlaisten silmälasien läpi. Suomalaisten elämäntyylien kuvaamiseksi on luotu muun muassa yllä mainitut elämäntapasegmentit. Suomi & suomalaiset -tietopankista sekä Suomalaiset-elämäntapasegmentoinnista vastaa TNS Consumer Insightin johtaja Tiitta Vaulos.
 

Lisätietoja
Nina Frosterus
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje