Mediamainonnan kehitys edelleen miinusmerkkinen Q2 2013

Huhti-kesäkuussa 2013 mediamainonnan määrä laski 7,8 % suhteessa vuoden 2012 huhti-kesäkuuhun TNS Gallupin Ad Intelligencen seurannan mukaan. Mainonnan määrän lasku on lähes puolet pienempi kuin edellisen kvartaalin aikana, mutta myös vertailukohta on huonompi sillä viime vuoden toisen kvartaalin aikana mainonnan määrä laski jo voimakkaasti. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana 274 milj. €.

Mediamainonnan määrä mediaryhmittäin

Sanomalehtimainonta väheni vuoden 2012 toiseen kvartaaliin verrattuna 16,7 %. Toimialoista suurimpia sanomalehtimainonnan vähentäjiä olivat mm. vakuutusyhtiöt, elintarvikemainostajat ja avoimet työpaikat. Aikakauslehtimainonta laski 15,6 %, ja toimialoista merkittävästi panostuksiaan vähensivät muun muassa moottoriajoneuvot ja pankit. Kaupunki- ja noutolehtien haasteet jatkuvat, mainonnan määrä laski 14,9 %. Panostusten merkittävään vähenemiseen vaikutti kaupunkilehtien lakkauttamisen lisäksi esimerkiksi elintarvikemainonnan sekä luokitellun ilmoittelun 21 prosentin lasku kaupunkilehdissä.

Televisiossa mainonta kasvoi 3,1 %. Osa kasvusta tulee viime vuonna Suomen markkinoilla aloittaneen kaupallisen televisiokanavan FOX International Channel lisäämisestä tv-mainonnan seurantaan, mutta ilman lisäystäkin televisio pääsi hieman plussan puolelle. Uusi kanavavaihtoehto on saattanut lisätä mainostajien kiinnostusta televisioon ja esimerkiksi matkailuala oli lisännyt reilusti panostuksiaan tähän mediaryhmään.

Radiomainonta väheni 3,3 %, mikä on paljon maltillisempi laskuprosentti edelliseen kvartaaliin verrattuna. Vähittäiskauppa oli edelleen kasvattanut panostuksiaan radioon, toisen kvartaalin kasvu oli reilut 16 %.

Elokuvamainonnan hyvä vuosi jatkuu, sillä toisen kvartaalin aikana investoinnit kasvoivat peräti 84 %. Kasvu tuli erityisesti elintarvikkeiden ja matkailun mainonnasta.

Ulkomainonta laski viime vuodesta 4,2 %, mutta esimerkiksi elintarviketoimialan mainostajat olivat edelleen kasvattaneet investointejaan ulkomainontaan toisen kvartaalin aikana, kasvua lähes 6 %.

Display-mainonta kasvoi peräti 11,5 %, mutta suhdanneherkkä luokiteltu mainonta puolestaan laski 6 %. Kokonaiskasvu oli 6 % viime vuoden toiseen kvartaaliin verrattuna. On huomioitava, että osa displayn kasvusta johtuu mediaseurannan laajentumisesta vuoden 2013 alussa. Verkossa panostuksiaan kasvattivat edelleen elintarvikkeiden ja pankkipalveluiden mainostajat sekä kaupan ja matkailualan toimijat. (Verkkomainonnan osalta TNS Ad Intelligencen kuukausiseurannassa ovat display- ja luokiteltumainonta.)

Mediamainonta toimialoittain

Toimialakohtaisessa tarkastelussa on valopilkkuna matkailualan mainonnan kasvu 12,3 %. Lisäksi plussan puolelle päästiin mediatoimialan ja huvien ilmoittelussa. Taantuma näkyy erityisesti työpaikkailmoittelussa, joka laski jälleen lähes 29 % sekä finanssialan ilmoittelun 31 % laskussa. Myös muilla tärkeimmillä toimialoilla mainonnan määrä on laskenut merkittävästi.

 

Lisätietoja
Marja Honkaniemi
Puh. (09) 6135 0767
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje