Ruokatietoa-käsikirja kaikille elintarvike- ja ruoka-alan ammattilaisille

Ruokatietoa-julkaisu sisältää muun muassa elintarvikkeiden kulutusmäärien vertailun muihin Euroopan maihin. Suomessa maidon kulutus on EU-maiden kärkeä. Suomalaiset joivat maitoa viime vuonna keskimäärin 128 litraa. Ainoastaan Irlannissa kulutus ylittää suomaisten maidon juonnin, 141 litralla. Keskimääräinen kulutus kaikissa EU-maissa jää noin puoleen Suomen tasosta.

Juuston kulutuksen kärkimaa on Kreikka, jossa juustoja syödään noin 30 kiloa henkeä kohden vuodessa. Mm. Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa kulutus ylittää 20 kiloa, kun EU-keskiarvo on alle 20 kiloa.

Lihan käytössä Suomi on Ruotsin ohella kaukana kärjestä. Eurooppalainen keskikulutus alittuu runsaalla 10 prosentilla. Suomeen nähden Tanskan kulutus on puolitoistakertainen, Ranskassa neljänneksen suurempaa ja Espanjassa kolmanneksen suurempaa.
 

Ruokatietoa 2013 sisältää tietoja Suomen ja EU-maiden väestörakenteesta, ajankäytöstä, elintarviketeollisuudesta, päivittäistavarakaupasta, suurkeittiöistä, elintarvikkeiden kulutuksesta, hinnoista, ruokailusta, elintarvikkeiden mainonnasta ja monesta muusta elintarvikealaan liittyvästä asiasta ja ilmiöstä. Asioiden ja ilmiöiden monipuolinen tarkastelu auttaa hahmottamaan muutosten mittasuhteet.

Kirjan sisältö noudattelee pääosin aikaisempien Ruokatietoa-kirjojen sisältöä. Tutkimus- ja tilastotietoa on koottu lukuisista lähteistä.

Uutta tietoa on lisätty mm. internetin käytöstä ja verkko-ostamisesta, lähiruuasta, luomusta sekä reilun kaupan tuotteista, suomalaisten suosituimmista ruokalajeista, sekä useita väittämiä ruokaan ja juomiin liittyen.

 

Lisätietoja
Pasi Saarnivaara ja Riitta Saikkonen
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Internet-tilaukset: www.tns-gallup.fi/ruokatietoa

Kategoria: 
Uutiskirje