Seikkailua blogimaailmassa

Blogien lukeminen ja kirjoittaminen ovat nuorisolle, etenkin nuorille naisille, yhä tutumpi ajanviettotapa. Blogien aktiivikirjoittajissa ja -lukijoissa korostuu luonteenpiirteenä luovuus ja seikkailuelämykset internetin ihmeellisessä maailmassa.

Blogi on tuttu käsite

Käsite "blogi" ei ehkä ollut kaikille tuttu vielä 90-luvulla, mutta tänä päivänä käsite on jo vahvasti vakiintunut. Blogit ovat nykyään suurelle osalle tuttuja ainakin lukijan roolissa ja yhä useammalle myös omakohtaisena kirjoittamisen muotona. Uusia blogeja syntyy jatkuvasti ja myös yritysblogit ovat oleellinen osa markkinointia.

TNS Gallupin NetTrack -tutkimuksen mukaan 5 % suomalaisesta väestöstä kirjoittaa blogia ja 38 % kertoo lukeneensa muiden blogeja edellisen kuukauden aikana. TNS Atlaksen mukaan 3 % väestöstä on kirjoittanut ja 16 % lukenut blogeja edellisen päivän aikana.

Nuorten naisten harrastus

Blogien kirjoittamisessa ja lukemisessa on selviä demografisia vaihteluja: alle 25-vuotiaista noin puolet lukee blogeja, kun taas yli 50-vuotiaista blogeja lukee 32 %. Kaikkein aktiivisimmat blogien kirjoittajat ovat nuoria naisia. 15-29-vuotiaista naisista 8 % on kirjoittanut blogimerkintöjä edellisenä päivänä. Naiset myös lukevat blogeja miehiä huomattavasti ahkerammin. Blogien kirjoittajat ovat kaikkein ahkerimpia blogien lukijoita - blogien todellisia suurkuluttajia.

Luovuutta, seikkailua ja aktiivista harrastamista

Blogit liittyvät usein kiinteästi harrastamiseen. Muun muassa ruoka, sisustus, muoti ja kauneudenhoito ovat suosittuja blogien aiheita ja tämä näkyy myös blogien kirjoittajien harrastuksissa. Ruoanlaitosta pitäminen, jatkuvien uusien sisustusideoiden etsiminen ja uusimpien muotitrendien seuraaminen korostuvat blogiharrastajien keskuudessa.

Etenkin blogien kirjoittajat pitävät itseään keskimääräistä yleisemmin luovina ihmisinä ja jopa "seikkailijaluonne" korostuu aktiivisten bloggareiden kohdalla. Blogeja kirjoittavat harrastavat keskimääräistä tavallisemmin soittamista ja laulamista, kädentöitä, piirtämistä ja maalaamista ja valokuvausta. Blogien lukijat lukevat blogien lisäksi kaikkea muutakin: korostuneesti lehtiä, kaunokirjallisuutta ja lisäksi oppi- ja tietokirjallisuutta.

Elämyksiä internetissä

Aktiiviset blogiharrastajat ammentavat internetistä kaikkea mahdollista ja netin rooli korostuu heidän kohdallaan nimenomaan tietojen etsimisen ja hankkimisen välineenä. He käyttävät internetiä ylipäänsä keskimääräistä monipuolisemmin.

Aktiivisimpien blogien kirjoittajien ja lukijoiden internetin käyttömotiiveissa korostuvat etenkin elämysten kokeminen, arjesta irrottautuminen ja itsensä viihdyttäminen. He myös yksinkertaisesti vain kuluttavat enemmän aikaa internetissä ja panostavat muuta väestöä enemmän sosiaaliseen mediaan.

Blogiharrastajat lukevat verkkolehtiä huomattavasti muuta väestöä enemmän. He haluavat saada syventävää tietoa heitä kiinnostavista asioista ja tietoa ostopaikan valintaan. Etenkin blogien lukijat etsivät internetistä tietoa tuotteista ja palveluista ja ovat kuluttajina aktiivisia. Kaikenlainen shoppailu korostuukin blogien aktiivilukijoiden keskuudessa. Blogien lukijat eivät kuitenkaan kaikki suhtaudu mainontaan pelkästään myönteisesti. Siinä missä blogien kirjoittajat ovat melko kaikkiruokaisia mainonnan suhteen, lukijaharrastajat ovat huomattavasti kriittisempiä mainontaa kohtaan. Tämä on tärkeä muistaa, sillä mainonta blogeissa lisääntyy jatkuvasti ja yhä harvempi suosittu blogi on ilman jonkinlaista yhteistyötä mainostajien kanssa.

Lähteet: TNS Atlas tammi-kesäkuun 2012 aineisto ja TNS NetTrack 2013

 

Lisätietoja
Mona Karhemaa
 

TNS Atlas syväluotaa suomalaisten elämäntyylejä kansainvälisen TGI-tutkimuksen mukaisilla väittämillä. Lifestyle-osio valottaa mm. minäkuvaa, persoonallisuutta, kiinnostuksen kohteita, suhtautumista ruokaan, terveyteen, matkailuun, yhteiskunnallisiin asioihin ja ostokäyttäytymiseen.

NetTrack on TNS Gallupin vuosittainen suomalaisten internetin käyttöä kartoittava tutkimus.

Kategoria: 
Uutiskirje