Suomalainen verkkokauppa muutosten ja pienentyneiden panostusten paineessa

Verkkokauppa on voimakkaasti yleistynyt Suomessa kasvattaen käyttäjäkuntaansa ja laajentuen yhä uusille toimialueille. Taloudellisesti haasteellinen kulunut vuosi on kuitenkin näyttänyt, että pelkkä verkkokaupan olemassaolo ei riitä asiakkaiden houkuttelemiseen, vaan verkkokauppojen on aktivoiduttava kaikilla tavoin ostovirtojen ohjaamiseksi juuri oman verkkokaupan pariin. Uusi Online Shopping 2013 -tutkimus tunnistaa menestyneet verkkokaupat Suomessa ja valottaa kuluttajien käyttökokemusta verkkokauppoihin liittyen.

Mainospanostusten lasku näkyy verkkokaupassa

Verkkokauppojen tarjonta on kasvanut Suomessa viime vuosina voimakkaasti. Ulkomaisten uusien toimijoiden lisäksi kilpailukentällä ovat aktivoituneet myös kotimaiset perinteisen kivijalkakaupan toimijat. Lisääntynyt kilpailu pitää monella toimialalla markkinaosuudet melko pieninä, mutta oma osuutensa on vuoden aikana verkkokauppatoimijoiden merkittävästi vähentyneillä mediamainospanostuksilla.

Pitkään verkossa aktiivisesti toimineet kaupat pitävät edelleen paikkansa tunnetuimpien verkkokauppojen joukossa. Spontaanisti tunnetuimmat verkkokaupat ovat vahvan verkkobrändin omaava NetAnttila ja Verkkokauppa.com. Mainospanostusten vaikutus näkyy verkkokauppojen tunnettuuden laskuna läpi lähes kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden verkkokauppojen. Kotimaisten toimijoiden hiljaiselo on tarjonnut mahdollisuuden ulkomaisille toimijoille. Selkein esimerkki tästä on Zalando, jonka vuoden aikana tehdyt isot mainospanostukset ovat nostaneet sen top 10 tunnetuimman verkkokaupan joukkoon.

Kyseiset tiedot selviävät TNS Gallupin kesäkuussa valmistuvasta Online Shopping 2013 -tutkimuksesta. Online Shopping on laaja tutkimus suomalaisten verkko-ostamisesta. Aihealueina ovat mm. verkkokauppojen tunnettuus, asiointi, eri tuoteryhmät, maksu- ja jakelutavat, asiakaskokemukset sekä -tyytyväisyys. Tutkimus toteutetaan vuosittain ja jokaisella tutkimuskierroksella haastatellaan noin 1000 suomalaista 15-64-vuotiasta internetin käyttäjää.

 

Lisätietoja
Reeta Sutinen, tutkimuspäällikkö, puh (09) 6135 0507
Nina Frosterus, tutkimuspäällikkö, puh (09) 6135 0653
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje