Suomalaisista suurin osa harkitsevaisia raha-asioissa

Talouden taivaalle kerääntyneet tummat pilvet eivät ole saaneet suomalaisia entistä varovaisemmiksi. Suhtautumisessa omiin raha-asioihin ei näy merkittävää muutosta verrattuna kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen. Suomalaisista suurin osa on harkitsevia raha-asioissaan.

Lähes kaksi kolmesta (62 %) suomalaisesta sanoo hoitavansa raha-asiansa hyvin. Tasan puolet säästää mahdollisten suurten ennalta arvaamattomien menoerien varalle. Rahankulutuksessaan rennoiksi luokiteltavia on suhteellisen vähän. Kaikista suomalaisista noin joka viidennellä (18 %) on tapana käyttää rahaa sen tarkemmin ajattelematta. Noin joka kymmenes (13 %) ajattelee, että luottokortilla on hyvä ostaa sellaista, mihin muutoin ei olisi varaa.

Ikäryhmien välillä on nähtävissä eroja suhtautumisessa omiin raha-asioihin. Muita useammin hyväksi taloudenpitäjäksi ilmoittautuvat varttuneemmat, kun taas etenkin nuorilla naisilla sekä 30-49-vuotiailla miehillä on tapana käyttää rahaa sen tarkemmin ajattelematta.

Suhtautuminen rahankäyttöön näkyy myös muissa kulutustavoissa ja -asenteissa. Mielestään hyvät taloudenpitäjät ovat muita ympäristötietoisempia kuluttajia. He myös suosivat mielellään paikallisesti tuotettuja tuotteita. Rennommin rahankäyttöönsä suhtautuvissa on enemmän heitä, joiden mielestä ympäristöasioista huolehditaan liikaa. He näkevät shoppailun nautintona ja ostosretkellä tehdyistä löydöistä keskustellaan ystävien kanssa. Eroista huolimatta sekä raha-asioissaan varovaiset että rennot ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että laadukkaista tavaroista kannattaa maksaa enemmän.
 

Lähde: TNS Atlas tammi-maaliskuu 2013 aineisto, Suomalaisten lifestyle

 

Lisätietoja
Nina Frosterus
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje