Voittajatyypit viihtyvät suksilla

Suomalaisista noin joka viides harrastaa hiihtämistä. Keskivertosuomalaista useammin he kuvaavat itseään kunnianhimoisiksi, määrätietoisiksi ja sisukkaiksi. Nämä vahvuudet näkyvät vielä voimakkaammin laskettelua tai lumilautailua harrastavissa suomalaisissa. Suksilajit ovatkin erittäin suosittuja yritysten hankintapäättäjien keskuudessa.

Eri suksilajien harrastajat jakaantuvat eri puolille Suomea. Murtomaahiihto on huomattavasti keskimääräistä yleisempi harrastus maan itä- ja pohjoisosissa, kun taas laskettelua ja muita alppilajeja harrastavat asuvat yleisemmin Etelä-Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla.

Tusinasta suomalaisesta yksi harrastaa laskettelua tai muita alppilajeja. Etenkin 30-49-vuotiaat miehet ovat innostuneita lajista. Laskettelu on tyypillisesti perheellisten laji, joten elämänkumppania etsiville sinkuille rinne ei ole paras mahdollinen iskupaikka. Etenkin yli 35-vuotiaan sinkun löytäminen rinteestä vaatii keskimääräistä parempaa osumatarkkuutta.

Hiihtoladulla tapaa ennen kaikkea yli 45-vuotiaita, mutta myös yli 35-vuotiaat ovat yliedustettuina. Kuten laskettelu, myös hiihto on tyypillisesti lapsiperheiden, hyvätuloisten sekä korkeasti koulutettujen harrastus. Eläkeläisten lisäksi ladulta bongaa paljon ylempiä toimihenkilöitä. Kovan luokan yrityspäättäjissä on paljon ahkeria hiihtäjiä.

Murtomaahiihtoa harrastavat kuvaavat itseään keskivertosuomalaista useammin kunnianhimoisiksi, määrätietoisiksi ja sisukkaiksi. Vielä voimakkaammin nämä vahvuudet näkyvät laskettelua ja lumilautailua harrastavien joukossa. Laskettelun lempiharrastuksekseen lukevat ovat keskivertosuomalaista useammin elämänasenteeltaan avoimia uusille kokemuksille ja heille on tyypillistä halu elää täysillä. Taloudellinen menestys, hyvä ura sekä laaja sosiaalinen verkosto ovat myös keskimääräistä tärkeämpiä.

Laskettelun ja lumilautailun harrastaminen vaatii jonkin verran rahallista panostusta, joten ei ole yllätys, että laskettelua harrastavissa löytyy paljon eteläsuomalaisia yrityspäättäjiä. Laskettelurinteeseen suuntaavien päättäjien joukossa on paljon etenkin heitä, jotka päättävät yrityksen henkilöstön rekrytointi- ja koulutusasioista, toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta, sekä kuljetus- ja logistiikkapalveluista. Myös markkinoinnista, majoitus- ja matkustuspalveluista, toimistokalusteista ja työvälinehankinnoista päättävät viihtyvät rinteessä muita päättäjiä useammin.

Tietolähteenä on käytetty Atlas-, PäättäjäAtlas- sekä Suomalaiset 2013 -tietopankkeja. TNS Gallupin ainutlaatuiset tietopankit tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet peilata suomalaisia kohderyhmiä ja antaa avaimet muutoksen ymmärtämiseen sekä markkinointiviestinnän tehostamiseen. TNS Atlas on Suomen suurin bränditietopankki, joka yhdistää kuluttajat, mediat ja brändit. Suomi & suomalaiset on uniikki syvätasolle menevä kuvaileva tietopankki, joka kuvaa käyttäytymistä ohjaavia uniikkeja asenteita. TNS PäättäjäAtlas paljastaa suomalaisen päättäjän valinnat ja draiverit.

 

Lisätietoja
Nina Frosterus
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje