Behavioral economics tuli ja meni - mitä jäi käteen?

Behavioral economics eli käyttäytymistaloustiede on ollut yksi viime vuosien isoja puheenaiheita myös markkinatutkimusalalla. Se haastaa erityisesti taloustieteen perinteistä ihmiskuvaa ja näin ollen pakottaa pohtimaan myös markkinatutkimuksen menetelmien toimivuutta niin tiedonkeruussa kuin aineiston analyysissä.

Nyt kun kovin kuohunta käyttäytymistaloustieteen ympäriltä on maailmalla jo laantunut, on selvää, että kyseessä ei niinkään ole täydellinen murros vanhaan, kuin uusi laajempi ajattelukehys, jonka sisään perinteisiä menetelmiä erilaisina yhdistelminä voidaan sijoittaa. Uusin käyttäytymistieteellinen tutkimustieto kuitenkin pakottaa tutkijat kriittisesti pohtimaan omia taustaoletuksiaan inhimillisen toiminnan vaikuttimista.

Artikkelissa käyttäytymistaloustieteen haasteita ja vaikutuksia TNS:llä tarkastellaan erityisesti kvalitatiivisen tutkimuksen näkökulmasta.

Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää ajatuksiamme käyttäytymistieteellisen käänteen jälkeisestä markkinatutkimuksesta. Samalla kerromme, miten uuden käyttäytymistutkimuksen valossa olisi paras lähestyä juuri sinua askarruttavaa liiketoiminnallista ongelmaa.

Pdf-liitteenä artikkeli Behavioral economics tuli ja meni - mitä jäi käteen?

 

Lisätietoja
Antti Rannisto
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje