Entistä laadukkaampaa mainonnan tutkimusta - TNS AdVisor on uusi kumppanisi mainonnan tutkimuksessa

Tutkimustarjontamme uudistuu vastatakseen aiempaa paremmin muuttuvan mainosmaailman haasteisiin. Mainonnan Atlas on palvellut TNS:n tutkimusratkaisuna mainonnan jälkimittauksissa kahdeksan vuoden ajan. TNS AdVisor pyrkii aiempaa kattavampaan ja nopeampaan mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.

Mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2013 reilut 1,2 miljardia euroa*. Suurista investoinneista halutaan hyötyä, mutta mainosmarkkinoilla erottuminen on yhä vaikeampaa laajenevassa mediamaailmassa. Mainonnan huomaaminen onkin laskussa: tv-mainonnan huomioarvojen keskiarvo oli 62 % vuonna 2007 kun vuonna 2013 vastaava keskiarvo oli 41 %**.

Käytetyn mainosrahan hyöty täytyy mitata. Onko mainontaan käytetyillä rahoilla saavutettu mainonnalle asetetut tavoitteet? Huomioarvojen laskiessa ja niiden merkityksen vähentyessä on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, ettei perinteinen huomioarvomittaus enää riitä kertomaan mainonnan varsinaisesta tehokkuudesta. Mainonnan tehokkuuden mittaamisessa olennaista on kampanjan monipuolinen tarkastelu asetettujen tavoitteiden valossa.

Oleellisia mainonnan mittareita on siis monenlaisia. TNS AdVisorin Brändisuhdemittari vastaa yksinkertaisesti ja suoraan kysymykseen: mitä mainonnalla saatiin aikaan? Brändillä on tietty käytön ja kokeiluhalun taso jo ennen mainoskampanjaa, mutta mittarin avulla saadaan selville mainonnan antama lisävaikutus käyttöön ja kokeiluhalukkuuteen. Kampanjan tehokkuutta voidaan analysoida mainonnan huomanneiden ja ei-huomanneiden tuloksia vertailemalla.

TNS AdVisor tutkii mainonnan vaikuttavuutta laajasti kolmella tasolla. Nämä tasot kuvaavat mainonnan keskeisiä tehtäviä eli tiedottamista, asenteiden luomista sekä käyttäytymisen ja toiminnan aikaansaamista. Tietoisuuteen sekä tunnevaikuttamiseen liittyvien väittämien lisäksi kysymyspatteristo on laajentunut tutkimaan aikaisempaa syvällisemmin mainonnan aikaansaamaa käyttäytymistä ja kokemusta. Mukana on mm. väittämiä, jotka tutkivat mainonnan word-of-mouth aspektia sekä kampanjan herättämää halukkuutta osallistua tai vaikuttaa sosiaalisessa mediassa.

Mainonnan oikean viestin välittyminen sekä mainostajan muistaminen kuuluvat TNS AdVisorin tutkimuspakettiin: Kampanjan onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että viesti ymmärretään ja vastaanotetaan oikein ja että mainonta kotiutuu oikealle brändille. Loppujen lopuksi mainonta saattaa olla hyvin huomattua, pidettyä ja ostoaikeita herättävää, mutta jos kuluttaja ei muista mitä tuotemerkkiä mainoksessa mainostettiin, jää mainonnan aikaansaama hyöty kuitenkin pieneksi tai hyöty koituu kilpailijan hyväksi.

TNS AdVisor -tutkimuksen kohderyhmä on suomalainen väestö - ei vain tietyn median käyttäjät, esimerkiksi lehden lukijat tai yhden kanavan katsojat/kuulijat. Näin pystymme mittaamaan kampanjan onnistumista kokonaisuudessaan ja vertaamaan eri medioiden toimivuutta. Tavoitteena on tarjota realistinen, objektiivinen ja kattava kuva siitä, miten mainonta on vastaanotettu ja omaksuttu.

Rakentaako sinun brändisi mainonta sille asetettuja tavoitteita? Saatko mainosinvestoinnillesi parhaan mahdollisen tuoton? TNS AdVisor on monikanavainen tutkimusratkaisu, joka tarjoaa yhdessä paketissa kaikki oleelliset mittarit, laadukkaan tiedonkeruun nopealla aikataululla sekä riippumattoman raportoinnin.

*Lähde: Pieni Mainoskakku 2013
**Lähde: TNS Mainonnan Atlas Tietopankki 2007-2013

 

Lisätietoja
Mona Karhemaa
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje