Internetin mobiilisoituminen asettaa uusia haasteita markkinatutkimukselle

Mobiililaitteesta on tullut tällä vuosikymmenellä kuluttajan tärkein tekninen väline. Osa internetin käytöstä on selkeästi siirtymässä mobiiliin, eli muualla kuin kotona tapahtuvaan netin käyttöön, ja pääosin älypuhelimella käytettäväksi. Osa netin käytöstä sen sijaan näyttäisi jäävän kotiin isommalle ruudulle. Kotona suurin osa netin käytöstä tapahtuu vielä perinteisillä kannettavilla tietokoneilla, mutta tabletit ovat nopeasti valtaamassa alaa.

Suurin muutos on tapahtunut kommunikaatiossa, käytännössä sähköpostin ja sosiaalisen median kulutuksessa, sekä uutisten lukemisessa. Sosiaalinen media valtaa alaa perinteiseltä sähköpostilta ja monia sisältöjä kulutetaan mieluummin sovellusten kautta kuin www-sivuilla. Vähäisintä muutos on ollut ostosten tekemisessä - tosin ostoksia tukeva netin ja mobiililaitteen muiden ominaisuuksien käyttö on lisääntymässä voimakkaasti. Tällöin on kyse enemmänkin kaupassa tapahtuvasta tiedonhausta, kuvaamisesta ja sosiaalisen median käytöstä.

Mobiilitutkimuksella lähemmäksi kuluttajaa ja kulutuskäyttäytymistä
Mobiililaitteilla tehtävien tutkimusten merkitys kasvaa huomattavasti näkemysten tuottajana. Mobiilitutkimusten avulla päästään lähemmäksi kuluttajaa kuin koskaan aiemmin. Asiakkaillemme tarjottavat keskeiset soveltamisalueet ovat:

  • Kulutustapahtuma
  • Tuotekäyttö
  • Ostopäätökset
  • Asiakaskokemus
  • Tuotetestaus

 

Mobiilitutkimus tarjoaa uusia näkökulmia kuluttajien käyttäytymiseen uusien teknologioiden (kuvat, videot, ympäristötekijät kuten sijainti, lämpötila, aika jne.) myötä. TNS:n kansainvälisen mobiilisovelluksen avulla vastaaminen voi tapahtua välittömästi. Tutkimusten osallistumiskokemus paranee, kun tutkittava asia on paremmin mielessä ja laite muistuttaa ja antaa lisätietoa tutkimustehtävästä. Luonnollisesti mobiilioptimointi asettaa myös haasteita perinteiselle tutkimukselle. On huomioitava tutkimuslomakkeen pituus ja pohdittava itse kysymysten asettelu aivan uudella tavalla. Uudet työkalut auttavat räätälöimään lomakkeiden sisällöstä kiteytetympää ja vastaajaystävällisempää. Erityisesti nuorten osallistaminen tutkimuksiin helpottuu, kun tutkimuksiin voidaan suunnitella jopa pelinkaltaisia elementtejä.

Netin käytön voimakas kasvu mobiililaitteilla näkyy tutkimusmaailmassa kahdella tavalla - yhtäältä tutkimuksiin osallistuminen voi tapahtua milloin tahansa ja miltä päätelaitteelta tahansa, toisaalta on muodostunut ryhmiä, jotka käyttävät nettiä vain mobiililaitteella. Tästä johtuen tutkimusten on oltava enemmän laitteista riippumattomia, erityisesti kun puhumme väestöä edustavista otoksista. Kantar otti ensimmäiset askeleet tähän suuntaan vuonna 2011, kun se solmi strategisen yhteistyösopimuksen suomalaislähtöisen Lumi Mobilen kanssa, joka on markkinajohtaja reaaliaikaisen kuluttajanäkemyksen tuottamisessa. Tästä alkoi päämäärätietoinen tuotekehitys, jonka tuloksena ollaan globaalisti siirtymässä menetelmiin, jotka sopivat monikanavaiselle kuluttajalle. Otamme tosissamme kisan vastaajien ajasta. Mobiili tuo runsaasti uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia markkinatutkimukseen. Kysy mobiilitutkimuksen mahdollisuuksista omalta yhteyshenkilöltäsi!

Lisätietoja
Joni Vallenius ja Ville Wikström
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje
Image: