Klik-luovuuden avulla piirtyy halutunlainen omakuva

Ilman internetiä monelle tulee rampa olo - olemme niin työssä kuin vapaa-ajalla huomaamattamme jatkuvasti linkittyneitä internetin kautta tietoon ja toisiimme. Suhtautuminen internetiin kuitenkin vaihtelee. Osalle netti vahvistaa "minän" elämää. He korostavat omaa nettipersoonallisuuttaan ja pyrkivät erottautumaan muista tiedoillaan ja taidoillaan. Enemmistö suomalaisista pitää kuitenkin "minänsä" netissä piilossa. He jättävät nettiin oman jälkensä varoen.

Netin käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina vallaten yhä enemmän aikaa suomalaisten hereilläoloajasta. Kuukausitasolla 89 % suomalaisista käyttää internetiä. Digimaailmassa hyvin pärjäävien keskuudessa nettisurffailu on viikkotasolla jopa yleisempää kuin television katselu.

Suomalaista netinkäyttöä leimaa halu tietää. Halutaan tietää ns. oikeita tietoja, faktoja, mutta halutaan tietää myös ystävien kuulumisia ja omaan viiteryhmään kuuluvien ihmisten mielipiteitä. Tiedon ja viihteen lisäksi internet tarjoaa uuden alustan ihmisten luovuudelle. Kirjoittaminen ja kuvallinen viestintä ovat muuntuneet voimakkaasti sen myötä, kun tuotosten esittäminen, jakaminen, kommentointi ja suosittelu mahdollistuivat yhä monipuolisemmin mm. blogien, YouTuben ja Instagramin kaltaisissa palveluissa.

Nettiluovuus tai klik-luovuus näkyy etenkin nuorissa. Vaikka nuoret haaveilevat netissä tapahtuvan pätkäkirjoittamisen sijaan perinteisestä kirjoittamisesta ja luovuudesta, klik-luovuudesta on kuitenkin tullut heille yksi tärkeä itsensä toteuttamisen väylä. Nettiluovuuden volyymi on nuorissa ja nuorissa aikuisissa, mutta on hyvin todennäköistä, että yhä useampi kypsempään ikään tullut innostuu aiempaa enemmän jakamaan luovuutensa hedelmiä netissä.

Nämä ja muita kiinnostavia havaintoja suomalaisten internetinkäytöstä löytyy NetTrack2014 ja TNS Monitor -tutkimuksista. Vastikään valmistunut NetTrack kertoo kiteytetysti Suomen internetkäyttäjien ja verkko-ostajien määrän, netinkäytön jakaantumisen vuorokauden aikana sekä mobiilinetin ja somen käytön. TNS Monitor -tutkimuskokonaisuus on syväluotaus suomalaisten käyttäytymisen ajureihin ja suuriin ilmiöihin. "Digitaalinen vallankumous" sekä muut tuoreet TNS Monitor 2014 -raportit valmistuvat touko-syyskuussa.

 

Lisätietoja
Nina Frosterus
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje