Mediamainonta väheni jälleen Suomessa 2013

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2013 yhteensä 1206,7 miljoonaa euroa, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana mainonta laski heti rajusti, peräti reilut 13 % ja kehitys jatkui laskusuuntaisena koko vuoden. Yleinen taloudellinen tilanne siis heijastui voimakkaasti myös mainonnan investointeihin.

Verkkomainonta kasvoi 6,8 % ja mediaryhmä kasvatti osuuttaan 19,7 %:iin. Display-mainonta, joka sisältää myös arvion Facebook-mainonnan määrästä, kasvoi 13,4 %, kun puolestaan suhdanneherkkä luokiteltu ilmoittelu väheni 8,3 %. IAB Finlandin keräämissä haku- ja Facebook-mainonnan investointitiedoissa on arvioitu mainostajien suoraan ostaman mainonnan osuus. Hakusanamainonta kasvoi 5,5 % ja mainontaan käytetty euromäärä sähköisissä hakemistoissa kasvoi 2,3 %. Verkkomainontaan käytettiin kaiken kaikkiaan viime vuonna 237,6 milj euroa.

Televisiomainonta laski 1,7 % ja sen osuus mediakakusta oli 22,8% . Radiomainonta säilytti myös osuutensa hyvin, osuus nyt 4,4%, mutta laskua investointien määrässä oli lähes 5 %. Sähköisten medioiden osuus mainoskakusta kasvoi 47,1 prosenttiin.

Painetut hakemistot lisättiin pienen mainoskakun tilastoon vuonna 2008 mutta tämä mediaryhmä jouduttiin poistamaan 2013 laskelmasta, koska lukuja ei ollut enää saatavilla erillisenä mainoskanavana. Myös sähköisten hakemistojen tietojen toimittajia oli viime vuoden osalta vähemmän. Muutosprosentti verrattuna vuoden 2012 tilanteeseen on kuitenkin laskettu vertailukelpoisella mediavalikoimalla. Painettujen hakemistojen poistuminen vaikutti tietenkin osaltaan sähköisten medioiden osuuden nousuun koko mainoskakusta.

Printtimedioille vuosi oli jälleen haasteellinen, sillä mainonta laski kaikissa lehtiryhmissä. Sanomalehtiin investoitiin 15,8 % vähemmän, kaupunki- ja noutolehtien panostukset laskivat 15,2 % ja aikakauslehtien 16,8 %. Pienestä mediakakusta painetut mediat vievät niukasti puolet eli 49,5 %. Ulko- ja liikennemainonta laski 3,7 % ja sen osuus oli 3,5 %.

Toimialaryhmätarkastelu näyttää myös mediainvestointien selvän vähennyksen viime vuonna. Eniten panostuksiaan laskivat finanssiala, telepalvelut ja jopa yleensä niin runsaasti mainostavat terveys & kauneus -toimialan yritykset. Valopilkkuna oli matkailu ja liikenne, joka pääsi hienoisesti plussan puolelle. Suurimpien merkkimainostajien kärki pysyi samana eli Valio oli edellisen vuoden tapaan ykkösenä, seuraavina Unilever ja L´Oréal. Suurin kaupan alan mainostaja oli jälleen K-Citymarket.

Vuosi 2013 oli mainosmarkkinoilla myös kansainvälisesti tarkastellen varsin haastava ja ennustettua vaikeampi. Kantar Ad Intelligence -ketjun maissa löytyy kuitenkin myös valopilkkuja, sillä kasvu jatkui vauhdikkaana erityisesti tärkeillä mainosmarkkinoilla Kiinassa ja Venäjällä.

TV kasvattaa miltei poikkeuksitta osuuttaan, mutta luvut ovat yleisesti suhteellisen maltillisia ja seurailevat kokonaismarkkinoiden kehitystä. Internetin kasvuluvut ovat tulleet alas menneiden vuosien nopeasta kasvusta ja muutamilla markkinoilla nähtiin netissä jopa pudotusta.

Printti laskee yleisesti ottaen kokonaismarkkinaa enemmän. Euroopassa sanomalehdet näyttäisivät pärjänneen aikakauslehtiä paremmin, kun taas USA:ssa, Venäjällä ja Kiinassa asetelma oli toisin päin.

Ennusteet globaalin mainosmarkkinan kehityksestä vuonna 2014 lupaavat vajaan +5 % kasvua, kun vuosi 2013 on siis päätymässä reiluun 3 %. Eli ilmassa on kuitenkin merkkejä paremmasta. Erityisesti kasvua odotetaan edelleen digitaalisesta mediasta ja sen uusista mainonnan kasvun mahdollistajista - laitekantojen jatkuvasta evoluutiosta ja monipuolistumisesta, uusien interaktiivisten mainonnan formaattien yleistymisestä ja uudenlaisten mainonnan myyntimallien innovoinnista.

 

Vuoden mainostaja -tunnustus Lidl Suomi Ky:lle

TNS Gallup on vuosittain myöntänyt mainoskakkulapion tunnustuksena ansioituneelle media- ja mainosalan toimijalle. Merkittävien mainostajien joukosta vuoden 2013 palkinnon saajaksi valittiin Lidl Suomi Ky. Mainosvuosi 2013 -tilaisuudessa luovutetun palkinnon otti vastaan toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Lidl Suomi on vahva haastaja omalla toimialallaan mainosbudjeteiltaan paljon isompien toimijoiden joukossa. Yritys nosti vuonna 2013 investointejaan mediamainontaan vastoin toimialansa sekä koko mediamarkkinan yleistä trendiä. TNS Atlas -tutkimuksen mukaan brändin preferointi on noussut tasaisesti viime vuosina ja yhä useampi suomalainen on siis löytänyt tiensä Lidl- myymälään. TNS Mainonnan Atlas kampanjamittausten mukaan Lidlin mainonta on ollut huomattua, pidettyä ja vaikutuksiltaan tehokasta.

 

Lisätietoja
Marja Honkaniemi
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje