Mercedes-Benzin maine Suomessa vielä täpärästi paras - Volvolla vankka kakkossija

Mercedes-Benz pitää edelleen maineessa kärkitilaa, kertoo vuosittainen Automerkkien maine Suomessa -tutkimus. Mercedeksen maine on vuoden aikana kuitenkin laskenut ja Volvo on tehnyt määrätietoista työtä maineensa parantamiseksi ottaen vankan kakkostilan jättäen mm. muut tunnetut premium-merkit taakseen.

Suuren yleisön mielipide eri automerkkien maineesta on erityisesti Suomessa mielenkiintoinen, sillä tarkasteltaessa automerkkien markkinaosuuksia ja mainetta ilman ns. premium-automerkkejä, kulkevat maine ja markkinaosuudet lähes käsi kädessä. Samoin maineen muutos ja markkinaosuuksien muutokset kulkevat samaa tietä.

Voidaan siis todeta, että automerkin maineella on suuri vaikutus Suomen autokaupassa. Voiko maineeseen sitten vaikuttaa? Toki, ja TNS auttaa ymmärtämään miten.

Tutkimuksen tarkoituksena on tarjota hyödynnettävää tietoa automerkkikohtaisen maineen kehittämiseen. Jokaisella automerkillä on oma indeksinsä, josta maineen taso käy ilmi yhdellä luvulla. Maineen rakenne on analysoitu kattaen emotionaaliset ja rationaaliset näkökulmat. Merkittävät maineen vahvuudet ja heikkoudet tuotetaan helposti luettavassa muodossa tärkeyden mukaan.

Tutkimus vastaa kysymyksiin:

  • Mitkä asiat ovat tärkeimpiä maineen muodostumiselle suuren yleisön näkökulmasta?
  • Mitkä asiat rakentavat tietyn merkin mainetta ja mitkä rapauttavat sitä?
  • Miten "oma" merkki suoriutuu maineelle merkityksellisissä asioissa verrattuna muihin merkkeihin?
  • Mitä "oman" merkin ympärillä tulisi tehdä, jotta maine paranisi?

 

Haluatko lisätietoja?

Panu Ihamuotila
Puh.(09) 6135 0215
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje