Rakennatteko johdonmukaisesti vahvaa brändiä?

Maailmassa on monia suosittuja brändejä, mutta vain harvat ja valitut vetävät kuluttajia vastustamattomasti puoleensa. TNS on selvittänyt, mitä vastustamattomaksi brändiksi tuleminen edellyttää - ja miksi on niin tärkeää tulla sellaiseksi.

Vastustamattomalla brändillä on voimaa, joka ulottuu paljon tunnistettavuutta tai suosittuna olemista syvemmälle. Kun kuluttajat kohtaavat valintatilanteita, vahva brändi vetää heitä kategoriassaan vastustamattomasti puoleensa, eikä kuluttaja näe tai edes halua nähdä mitään muita vaihtoehtoja. Tällaisessa brändissä on selittämättömältä tuntuvaa vetovoimaa, joka saa sen menestyksen vaikuttamaan lähes taianomaiselta. Totuus kuitenkin on, että vahvan brändin erityiset ja huolella rakennetut ominaisuudet tekevät siitä vastustamattoman.

Brändi on vahvoilla silloin, kun sen valinnasta tulee automaattista, jopa vaistonvaraista. Tämä tapahtuu vetoamalla molempiin kuluttajan käyttäytymistä ohjaaviin tasoihin aivoissamme (nobelisti D. Kahneman).

  • Nopea ja taloudellinen, tiedostamaton taso ohjaa valtaosaa päivittäisestä päätöksenteostamme emootion ja intuition avulla.
  • Hidas, voimavaroja vaativa taso toimii tietoisesti rationalisoidakseen näitä tiedostamattakin tapahtuvia päätöksiä.

 

Nämä tasot ymmärtäen ja huomioon ottaen, brändi pystyy vastaamaan kuluttajan syvällisempiin prioriteetteihin ja motiiveihin, saaden samalla aikaan automaattisen reaktion valintahetkellä.

Yli 1000 brändin analysointi NeedScope-tietokannasta osoittaa kuinka merkityksellistä vastustamattomuus on. Brändejä, joilla on korkea vetovoiman aste, ostetaan selkeästi enemmän kuin muita tuotteita ja palveluita kyseisessä tuoteryhmässä. Brändi, jonka vetovoimaluku (IQ) on yli 80, saa markkinasta kaksinkertaisen osuuden verrattuna brändiin, jonka IQ- luku on 50.

Vastustamattomat brändit ovat kuitenkin harvinaisia, sillä vain 16 % analysoiduista brändeistä saavutti IQ-luvun 70 tai enemmän. Kaikilla korkean IQ-luvun brändeillä oli 8 avainominaisuutta, joilla brändin omistajat ohjaavat niiden vahvaa vetovoimaa. Nämä avainominaisuudet tarjoavat käytännönläheisen ja johdonmukaisen viitekehyksen jokaiselle brändille.

NeedScopen avulla autamme sinua

  1. Ymmärtämään tuoteryhmäsi kuluttajia ja olemaan tuoteryhmäsi johtava osaaja.
  2. Toimimaan tuoteryhmäsi jatkuvana kehittäjänä.
  3. Erottautumaan selkeästi kilpailijoista.
  4. Vetoamaan kuluttajien tunteisiin.
  5. Puhuttelemaan kuluttajia brändin omalla kielellä.
  6. Hyödyntämään tehokkaasti kaikki brändin rakentamisen elementit.
  7. Esittäytymään johdonmukaisesti kaikissa kohtaamispisteissä.
  8. Rakentamaan yhtenäisen brändimielikuvan varianttien ja alabrändien avulla.

Parhaimmillaan brändiä rakennetaan yrityksessä johdonmukaisesti tuotekehityksestä asiakaspalveluun asti.

 

Lisätietoja
Anna Rautio, Senior Research Manager
gsm 040 5965 865
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje