Suurimmat epäilyt päivittäistavaran verkkokauppaa kohtaan hälvenemässä

Päivittäistavarakauppa on vahvistunut verkossa viimeisten vuosien aikana sekä ostamiseen että tiedonhakuun liittyen. Elintarvikkeiden ja muiden päivittäistuotteiden verkko-ostaminen on kuitenkin edelleen pientä ja suurelle yleisölle ilmiönä vielä varsin tuntematon asia. Suuri kasvuprosentti ennakoi kuitenkin kuluttajien aktivoitumista päivittäistuotteiden verkkopalvelujen käytössä.

 

Suomessa päivittäistuotteiden verkkokauppa saa osakseen melko paljon torjuntaa ja epäilyksiä. Erityisesti verkosta ostoskoriin päätyvien tuotteiden laatu ja parasta ennen päivämäärät huolestuttavat kuluttajia. Epäluottamus on kuitenkin vähentynyt eli luottamus verkkokaupan toimittamien tuotteiden tuoreuteen on lisääntynyt selvästi vuoden 2012 tasosta.

Toinen keskeinen tekijä päivittäistuotteiden verkkokaupan onnistumiselle on tuotteiden toimitus, sen kustannus ja sujuvuus. Vaikka kuluttajat näkevät kotiintoimituksen tärkeänä osana päivittäistuotteiden verkkokauppaa, niin ostoskorin kokoamiselle ja verkkopalvelulle nähdään jo kasvavaa arvoa. Minkään alan verkkokauppa ei voi tuudittautua siihen, että pelkän ostopainikkeen tarjoaminen riittää, vaan verkkopalvelun tulee ensisijaisesti auttaa kuluttajaa ostopäätösten teossa. Päivittäistavaroiden kohdalla tämä on erityisen tärkeää.

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 -tutkimus kertoo kuluttajien toiveet ja kokemukset pt-tuotteiden verkko-ostamisesta sekä tuotteisiin liittyvästä tiedonhankinnasta. TNS Gallup toteutti tutkimuksen tiedonkeruun syyskuussa 2014. Tutkimukseen vastasi 2103 15-69-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja
Nina Frosterus ja Niina Sauvolainen
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje