Verkkopalveluiden asuntosivut - ensimmäinen askel kohti uutta kotia

Internetin rooli asuntokaupassa ja vuokrauksessa on kasvanut koko 2000-luvun ja enemmistölle asuntoa etsivistä asuntosivustot ovat ensimmäinen askel kohti uutta kotia. Verkon kanavat ovat asuntoasioissakin monimuotoistumassa ja sosiaalinen media on ottamassa ensimmäisiä askeliaan asumisen tiedonhankintakanavana.

Verkon rooli asunnon osto- ja vuokraustiedonhakukanavana on pysynyt vahvana. Asuntokaupan verkkopalvelut, kuten Etuovi.com, Oikotie.fi Asunnot ja Jokakoti.fi ovat kehittyneet kuluttajien tärkeimmiksi tiedonlähteiksi asuntoasioissa. Vastaavasti esimerkiksi rakennusliikkeiden rooli asuntoalan tiedonhankintakanavana on kuluttajalle vuosi vuodelta pienempi. Alan uudet toimijat ovat vakiinnuttaneet markkinoilla asemansa ja onnistuneet erityisesti jäämään kuluttajien mieleen.

Asumisen tiedonhankinta on monimuotoistumassa, kun perinteisten asuntoverkkomedioiden rinnalle on tulossa uudenlaisia kanavia ja sosiaalinen media on kurkottamassa myös asumiseen ja asuntoihin liittyvään tiedon etsintään. Enemmistö suomalaisista on vielä asuntoasioissa sosiaalisen median ulkopuolella, mutta 28 % väestöstä hyödyntää asunnon etsimisessä jotain sosiaalisen median palvelua.

Kuluttajat kaipaavat asuntoja esitteleville sivuille muutakin tietoa kuin pelkästään kohdetta kuvaavat perustiedot. Etenkin yleistä hintatasoa sekä koko asuinaluetta kuvaavat tiedot kiinnostavat. Lisätiedon tarve vaihtelee kuitenkin voimakkaasti elämäntilanteen mukaan, esimerkiksi nuoret kaipaavat asunnon vuokraukseen liittyvää tietoa.

TNS Gallupin toteuttama Real Estate Online -tutkimus selvittää suomalaisten internetkäyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia suomalaisten asunnonvälittäjien, rakennuttajien ja asuntosivustojen verkkopalveluista. Tutkimukseen vastasi 1000 TNS Gallup Forum -vastaajakannan 15-69-vuotiasta suomalaista syyskuun 2014 aikana.

 

Lisätietoja
Reeta Sutinen
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje