Yli puolet suomalaisista käyttää nettiä liikkeellä ollessaan

Netin käyttö on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina vallaten yhä enemmän aikaa suomalaisten hereilläoloajasta. Netin käytön suurin muutos liittyy älypuhelimien määrän kasvuun: nettiä käytetään yhä useammin ja yhä useammasta käyttöpaikasta käsin. Tuore NetTrack-tutkimus mm. paljastaa, että 54 % suomalaisista käyttää nettiä liikkeellä ollessaan.

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetkäyttäjiä on tällä hetkellä 3,8 miljoonaa. Nettikäyttäjien määrä on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012 asti, mutta netin käyttö kasvaa voimakkaasti, kun suomalaiset ottavat käyttöönsä yhä useampia nettiyhteydellä varustettuja laitteita ja hyödyntävät yhä useampia nettipalveluja.

65 %:lla suomalaisista on nyt käytössään älypuhelin, jonka lisäksi suomalaisissa kodeissa ovat vuoden aikana yleistyneet erityisesti tablet-laitteet ja älytelevisiot. Älypuhelimen mahdollisuudet on löydetty myös ostovalintojen helpottamiseksi ja suomalaiset älypuhelinkäyttäjät ovat innostuneet mm. kuvanottamisesta tuotteesta.

Suomalaisten netinkäyttö pysyy aktiivisena koko päivän ajan lisääntyen tasaisesti klo 20 asti - ja yhä useammin myös klo 22 asti. Sähköposti ja mediat lohkaisevat edelleen eniten aikaa netin käytössä, mutta esimerkiksi pikaviestipalveluiden käyttö on yleistynyt vuoden aikana erityisesti nuorten keskuudessa. Netin rooli on ylipäätään muuttumassa tiedonhankintakanavasta viihteellisemmäksi, oman ajankulun ja viihtymisen paikaksi.

Suomalaisten netin käytön perustunnuslukuja valottava NetTrack-tutkimus kokoaa yhteen suomalaisten digitaalista elämänpiiriä koskevia avaintietoja. Tutkimus paljastaa suomalaisten eniten netissä käyttämät netin toiminnot, sosiaalisen median kanavat, pikaviestipalvelut ja verkkokaupan käytön yleisyyden. Lisäksi tutkimus tunnistaa tänä vuonna, millä tavalla väestön kasvanut mobiilikäyttö on vaikuttanut tuotteiden ostamiseen ja tiedonhankintaan.
 

Lisätietoja
Reeta Sutinen
Puh. (09) 6135 0507
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje