Yrityspäättäjien yhä kapeneva kärki uskoo huomiseen

Alustavien PäättäjäAtlas2014-tietojen mukaan yksityisellä sektorilla päättäjinä pysyneillä on entistä enemmän alaisia ja entistä suurempi vastuu. Samalla on etenkin pienemmissä yrityksissä hankintapäätöksiin osallistuvien määrä pienentynyt. Suurin osa päättäjistä uskoo yrityksensä kehityksen pysyvän muuttumattomana tulevan 12 kuukauden aikana, mutta etenkin päättäjien kovassa kärjessä on uskoa nykyistä positiivisempaan kehitykseen.

Yksityisellä sektorilla on noin puoli miljoonaa hankintapäätöksiin vaikuttavaa henkilöä. Osa heistä on lopullisia päättäjiä, kun toiset toimivat hankintapäätösten esittelijöinä ja asiantuntijoina. Alustavien PäättäjäAtlas2014-tietojen perusteella voi vetää johtopäätöksen, että yksityisen sektorin päättäjien ylin kärki on kaventunut entisestään, vaikka päättäjien kokonaismäärä on pysynyt melko samana, on niin kutsuttuja huippupäättäjiä viime vuotta vähemmän. Huippupäättäjät ovat lopullisista päätöksentekijöistä he, joilla on laajimmat hankintapäätösvaltuudet.

Puolet suomalaisista yrityspäättäjistä uskovat oman yrityksensä pärjäävän seuraavan 12 kuukauden aikana jokseenkin samoin kuin nyt. Tulevaisuuden uskoakin löytyy, sillä selvästi useampi uskoo kehityksen kääntyvän parempaan kuin huonompaan suuntaan. Huippupäättäjät uskovat muita useammin yrityksensä nykyistä parempaan kehitykseen. Vaikka yrityspäättäjät uskovat omaan tekemiseensä, niin koko toimialan tai koko Suomen talouden näkymiin he eivät suhtaudu aivan yhtä optimistisesti. Paljon nykyistä huonompaan kehityssuuntaan uskoo kuitenkin vain hyvin harva hankintapäättäjä.

Yleinen taloustilanne sekä sen kehitys on yksittäisenä tekijänä suurin kasvuun vaikuttava tekijä sekä omalle yritykselle että koko toimialalle, sanovat suomalaiset yrityspäättäjät. Kasvun ajureita ovat otollisen talouskehityksen lisäksi muun muassa digitaalisuus, innovaatiot, investoinnit, tehokkuus ja osaava henkilökunta. Menestystarinoiden taustalla on heidän mukaansa etenkin tuotekehitys, ammattitaito ja hyvä laatu. Nuoremman polven päättäjät uskovat muita vahvemmin henkilöstön ammattitaidon ja tuotekehityksen vaikutukseen yrityksen menestyksessä.

Toukokuussa julkistettava TNS PäättäjäAtlas2014 -tutkimus kertoo suomalaisen hankintapäättäjän muotokovan. Tutkimus kertoo, miten brändit ja päättäjät kohtaavat, ja kuinka B2B-brändien kannattaa räätälöidä viestintäänsä potentiaalisille asiakkailleen.

 

Lisätietoja
Nina Frosterus
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje