Kanta-asiakasohjelmat kuluttajien puntarissa

Kanta-asiakas-monitilaajatutkimus toteutettiin tammikuussa 2015 - nyt jo kolmannen kerran. Mukana vertailussa oli yhteensä 60 kanta-asiakasohjelmaa, mm. kaupan, finanssi- ja matkailualalta.

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, kuinka tuttuja eri kanta-asiakasohjelmat ovat 18-70-vuotiaiille kuluttajille, moniko on liittynyt jäseneksi, mitä ohjelmia pidetään mieluisimpina ja mihin suuntaan ohjelmat ovat kuluttajien mielestä kehittyneet, kuinka todennäköisesti eri ohjelmia suositeltaisiin, missä määrin eri ohjelmat vahvistavat jäsentensä asiakasuskollisuutta sekä kuinka tyytyväisiä jäsenet ovat eri ohjelmien toimintaperiaatteiden selkeyteen, etujen houkuttelevuuteen ja kanta-asiakasviestinnän kiinnostavuuteen.

S-etukortti ja K-Plussa ovat edelleen jäsenmäärältään suurimpia ohjelmia. LähiTapiolan Omaetu oli vuoden 2015 kovin nousija eli kun tuloksia tarkastellaan kunkin kanta-asiakasohjelman jäsenten parissa, LähiTapiolan Omaetu on noussut toiseksi suositelluimmaksi sekä asiakasuskollisuutta eniten vahvistavaksi kanta-asiakasohjelmaksi. VR:n Veturilla on houkuttelevimmat edut sekä kiinnostavin kanta-asiakasviestintä. Myös laivayhtiöiden kanta-asiakasohjelmat Viking Club ja Club One sijoittuvat kymmenen parhaimman joukkoon useimmilla mittareilla mitattuna - erityistä kiitosta ne saavat jäseniltään kanta-asiakasviestinnän kiinnostavuudesta sekä jäsenten asiakaspalvelusta.

Miksi jäsenet ylipäätään suosittelisivat eri kanta-asiakasohjelmia ystävilleen tai tuttavilleen? Kaupan alan ohjelmien kohdalla ratkaiseviksi tekijöiksi nousevat palkitsevat bonukset, rahanarvoiset edut sekä hyvät kanta-asiakastarjoukset. Finanssipuolen ohjelmissa rahanarvoisia etujakin merkittävämmäksi tekijäksi nousee yrityksen hyvä maine. Toisaalta halukkuus suositella kanta-asiakasohjelmia muille on kaiken kaikkiaan laskenut vuodesta 2014. Yrityksillä on yhä enemmän haasteita tehdä kiinnostavaa kanta-asiakasviestintää - paria poikkeusta lukuun ottamatta yritysten kanta-asiakasviestintä koetaan vähemmän kiinnostavaksi kuin aikaisemmin.
 

Lisätietoja

Maritta Palvas
Puh. 040 849 8065
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje