Mediamainonnan painopiste siirtyi sähköisiin medioihin 2014

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainontaan käytettiin Suomessa vuonna 2014 yhteensä 1175,8 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutaman vuoden jatkunut mediamainonnan alamäki on loiventunut, sillä vuonna 2013 mainospanostukset laskivat peräti 8,1 %.

Mediamainonnan painopiste siirtyi sähköiselle puolelle, sillä erityisesti verkkomainonta jatkoi kasvuaan mobiili- ja in-stream-mainonnan vauhdittamana. Mediamyyntiään onnistuivat kasvattamaan myös radio-, ulko- ja elokuvamainontaa tarjoavat yritykset. Mainontaan käytetty euromäärä laski painetuissa medioissa ja televisiossa. Vuosi 2014 jatkoi siis taloudellisesti haastavien vuosien sarjaa. Suomen BKT:n odotetaan supistuneen viime vuonna, työttömyys kasvoi ja yksityinen kulutus ja investoinnit supistuivat. Taantuma näkyi myös mainospanostuksien laskussa.

Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta vuonna 2014 oli yhteensä 46,1 %. Rahallisessa panostuksessa painettuun mediamainontaan tapahtui laskua 9,2 %.

Painettuun sanomalehtimainontaan käytettiin rahaa 8,7 % vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Kaupunki- ja noutolehdissä mainontaan käytetty euromäärä laski hieman vähemmän eli 1,7 %. Sanoma- ja kaupunkilehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 38,0 %. Osuus koko mediakakusta on laskenut noin 2 prosenttiyksikköä.

Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 8,1 %. Laskua rahallisessa panostuksessa tapahtui 15,3 % edellisvuoteen verrattuna. Aikakauslehtiryhmässä yleisölehtien mainostulot laskivat peräti 20,3 % ja asiakaslehtien 3,6 %. Ammatti- ja järjestölehtien mainostulot laskivat puolestaan 12,0 %.

Ulko- ja liikennemainonta kasvoi 5,8 %, ja sen osuus mediamainonnasta oli 3,8 %.

Sähköisen mainonnan osuus koko mediamainonnan määrästä vuonna 2014 oli 50,2 %.

Verkkomediamainonnan osuus mediamainonnan määrästä oli 22,5 %, ja mediaryhmä kasvatti osuuttaan lähes 3 prosenttiyksikköä. Kasvua rahallisessa panostuksessa verkkomediamainontaan tapahtui 10,8 %.

Euromääräistä kasvua tapahtui lähes kaikilla verkon osa-alueilla. Display-mainonta, joka sisältää myös Facebook-mainonnan, kasvoi 15,5 %. Hakusanamainonnan ja sähköisten hakemistojen panostukset kasvoivat 9 %. Luokiteltu ilmoittelu verkossa sen sijaan väheni prosentin verran.

Televisiomainontaan käytetty euromäärä laski 3,5 %. Televisiomainonnan osuus koko mediamainonnasta pysyi lähes samana ollen nyt 22,5 %. Radiomainonnan eurot kasvoivat 9,4 % ja radion osuus mediamainonnasta oli 4,9 %. Elokuvamainonta kasvoi edelleen 10,4 % ja sen osuus oli viime vuonna 0,3 % kokonaisuudesta.

Globaalien mainospanostusten arvioidaan kasvavan sekä menneenä vuonna että tänä vuonna +4-5 % ennusteen laatijasta riippuen. Maailmalla näkyi vuonna 2014 jo elpymisen merkkejä, sillä vaikkakin kehittyvien maiden vahva talouskasvu hidastui, maailmantalouden veturilla USA:lla menee jo hieman paremmin ja mainospanostuksissa oli noin 2 prosentin kasvu. Printti on menettänyt odotetusti pääsääntöisesti asemiaan, mutta TV:lle vuosi oli hyvä, kasvua oli useilla markkinoilla kokonaiskehitystä enemmän. Euroopassa mediamarkkinoiden kehitys ei näytä enää niin synkältä kuin 2013. Viime vuonna päästiin useassa maassa jo mainonnan kasvuun.

Mainoskakkulapio-tunnustus Widespacelle

TNS Gallup on myöntänyt vuosittain mainoskakkulapion tunnustuksena ansioituneelle media- ja mainosalan toimijalle. Ensimmäistä kertaa palkinnon sai digitaalisen mainonnan yritys. Ruotsissa vuonna 2007 perustettu mobiilimainosyhtiö on toiminut Suomessa vuodesta 2012 lähtien. TNS:n mediaseurannan mukaan investoinnit mobiilimainontaan lisääntyivät vuodesta 2013 vuoteen 2014 merkittävät noin 60 prosenttia. Tähän kasvuun Widespace on antanut oman panoksensa tuomalla hyvät tuotteensa suomalaisten mainostajien ulottuville.

Viime vuoden osalta oli erityisen mieluista antaa mainoskakkulapio Widespace Oy:lle. Muutaman toimintavuotensa aikana he ovat jo osoittaneet, että taloudellisestikin haastavina aikoina hyvällä tuotteella, myönteisellä asenteella ja start-up-henkisyydellä voidaan rakentaa menestyksekästä liiketoimintaa ja kehittää samalla suomalaista mobiilimainontaa, kertoo TNS Gallupin yksikönjohtaja Marja Honkaniemi.

 

Lisätietoja
Marja Honkaniemi
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje