Globaalin digikuluttajaymmärryksen ytimessä - Connected Life

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut. Nykykuluttaja on aiempaa enemmän yksilö, joka haluaa juuri itselleen sopivaa oman näköistä palvelua. Hän haluaa itse valita missä kanavissa on läsnä, miten on yhteydessä yrityksiin sekä missä ja milloin ostaa haluamansa tuotteet ja palvelut.

Kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen on haastavaa jo yhdessä markkinassa, ja globaalissa kilpailutilanteessa kuluttajaymmärryksen tärkeys korostuu entisestään. Kunkin markkinan erityispiirteet huomioimalla yritykset pystyvät parantamaan asiakaspalveluaan, asiakkaittensa kokemuksia ja lopputulemana myös taloudellista tulostaan.

Esimerkiksi Kiinan valtavat, kehittyvät markkinat kiinnostavat monia suomalaisia yrityksiä. Kiinalaisen kuluttajan ymmärtäminen ja heidän tapansa kohdata viestintää ja markkinointia on avainasemassa mietittäessä heille kiinnostavia palveluja. Kiina on monella tavoin erikoistapaus – eikä vähiten rajoitetun netin käytön vuoksi. Kiina suosii omia internet-yrityksiään ja hakukoneitaan.

Kiinalaisen kuluttajan digitaalinen käyttäytyminen poikkeaa voimakkaasti suomalaisesta. Suomalainen on kyllä mobiili, mutta viettää silti suurimman osan päivittäisestä nettiajastaan tietokoneella. Kiinalaisen nettiajasta huomattava osuus puolestaan kuluu mobiililaitteiden – lähinnä matkapuhelimen – parissa. Digitaalisen mediasisällön kulutus on kiinalaisten netinkäyttäjien keskuudessa huomattavasti yleisempää kuin Suomessa.

 

Yritysten tuottamaan digitaaliseen sisältöön suhtaudutaan hyvin eri tavoin eri markkinoilla. Suomalaiset kuuluvat brändifoobisten some-kansojen joukkoon. Haluamme pitää sosiaalisen median omana yksityisalueenamme. Olemme erittäin tarkkoja, mitkä yritykset ja brändit pääsevät seurantalistallemme. Kiinalaiset puolestaan ovat vastaanottavaisempia brändien some-viestinnälle ja 40 % kiinalaisista kertookin nauttivansa yritysten some-sisällöstä. Suomessa vastaava luku on vain 15 %. Kiinalaiset netinkäyttäjät ovat myös avoimempia luovuttamaan tietojaan palveluntarjoajille saadakseen juuri heille räätälöityjä mainoksia.

Kantar TNS:n globaali Connected Life -tutkimus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää digitaalista kuluttajaa Suomessa, Kiinassa ja 55 muussa maassa. Tutkimus tarkastelee yksityiskohtaisesti mm. kuluttajien digitaalisia asenteita ja käyttäytymistä sekä kuluttajien suhdetta yrityksiin sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tulosten perusteella yritysten on helpompaa ymmärtää omaa kohderyhmäänsä eri maissa, luoda kuluttajia puhuttelevaa sisältöä sekä löytää oikeat tavat ja kanavat tavoittaa kohderyhmänsä.

Connected Life -tutkimukseen haastateltiin 70 000 internetkäyttäjää 57 maasta. Tutkimuksen tulokset edustavat 91 % maailman internetkäyttäjistä. Tutkimus toteutettiin maailmanlaajuisesti kesä-syyskuussa 2016.

 

Lisätietoja

Saija Ahlgren, Digital Insight Consultant
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje