Katsastuslain uudistuksella ei vaikutusta

Uusi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettu laki tuli voimaan 1.7.2014, jonka jälkeen autokorjaamoilla oli mahdollisuus saada katsastuslupa ja auton katsastamien esim. määräaikaishuollon yhteydessä tuli mahdolliseksi.

Autoilijat kuitenkin katsastavat autonsa mieluummin ennalta tutussa paikassa. Näin kertoo TNS Gallupin Autoalan Jälkimarkkinat – tutkimus, jossa lähes 4000 autoilijalta kysyttiin katsastuspaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Vain 7 % autoilijoista sanoi aikovansa katsastaa auton määräaikaishuollon yhteydessä vaikka se olisi mahdollista.

Trafi Liikenteen Turvallisuusviraston mukaan uuden lain vaikutukset ovat muutenkin ensimmäisenä vuonna olleet vähäisiä. Uuden katsastuslain keskeisiä tavoitteita oli hintojen nousun hillitseminen. Määräaikaiskatsastuksen keskimääräiset hinnat ovat muutamia prosentteja alhaisempia kuin lain voimaantullessa.

Tutkimuksesta: Aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n vastaajapaneelissa. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

Lisätietoja

Jouni Tuominen, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje