Varmista menestyksekäs digimainonta!

Kilpailu kuluttajien huomiosta on yhä kovempaa ja siksi on tärkeää varmistaa mainonnan luovan ratkaisun toimivuus ennen isoja mediainvestointeja. Esitestauksen avulla saadaan selville, miten mainos onnistuu brändimielikuvan kehittämisessä järki- ja tunnetasoilla sekä kokeilunhalun lisäämisessä.

Kantar Millward Brown on yksi kansainvälisesti merkittävimmistä mainonnan ja bränditutkimuksen asiantuntijoista. Marraskuussa 2016 järjestämässämme mainonnan tutkimuksen TNS Café -aamiaisella Kantar Millward Brownin Lars Andersen puhui siitä, kuinka suuri merkitys luovalla toteutuksella on mainonnan onnistumisessa. Esitestaamisella voidaan tukea luovaa toteutusta suunnittelun eri vaiheissa.

Verkkomainonnan kasvu on luonut uusia tarpeita online-mainosten nopealle ja joustavalle testaamiselle. Haasteena on luoda niin mielenkiintoisia mainoksia, jotka houkuttelevat katsomaan mainonnan loppuun ’Skip Ad’ -klikkauksen sijaan.

Kantar on yhtenäistänyt toimintaansa ja Kantar TNS edustaakin nyt Kantar Millward Brownin tutkimustarjoomaa Suomessa.

Olemme käynnistämässä digitaalisen mainonnan esitestaamiseen liittyvän pilottihankkeen, johon osallistuvat yritykset pääsevät testaamaan online-mainoksen luovan toteutuksen toimivuuden edullisesti. Tutkimukseen voi sisällyttää staattisia ja dynaamisia display-mainoksia sekä online-videoita YouTube-ympäristössä. Mukaan mahtuu rajallinen määrä mainoksia. Pilottitutkimuksen hinta on vain 1 700 € + alv. / mainos.

Ole edelläkävijä ja tule mukaan digitaalisen mainonnan esitestaamisen pilottihankkeeseen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ota yhteyttä!

Marja Honkaniemi, Tiina Anttonen tai Päivi Laine
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Puh. (09) 613 500

Kategoria: 
Uutiskirje