Suomalaista ajaa nyt halu olla erilainen

Hintatietoinen ja vaatimaton suomalainen on muuttumassa asenteiltaan itsetietoisemmaksi erottautujaksi. Oman ulkonäön korostaminen ja omien arvojen esiintuominen on aiempaa hyväksyttävämpää.

 

Vahva yksilöllisyyden halu heijastuu myös kuluttamiseen. Vakiintuneisuus ja tasaisen elämän arvostaminen ovat leimanneet suomalaisten asennemaailmaa jo vuosikymmenen alusta. Varovaisuus on lyönyt leimansa myös kuluttamiseen – säästetään varmuuden vuoksi. Muutokselle avoimet asenneryhmät ovat kuitenkin selvässä kasvussa ja se  näkyy niin suhtautumisessa omaan ulkonäköön ja hyvinvointiin, kuin myös asennoitumisessa kuluttamiseen, ruokaan ja mediakäyttöön.

Vahvistuvat asenteet liittyvät yhä suurempaan haluun olla yksilöllinen. Muiden silmissä halutaan esiintyä edukseen ja erottua positiivisella tavalla massasta. Omaa uniikkia viestiä tahdotaan tuoda esille paitsi pukeutumisessa myös muussa kuluttamisessa - suomalainen kuluttaja haluaa aiempaa voimakkaammin näyttäytyä jonakin muuna kuin massatuotteiden kuluttajana.

Mutta ymmärtävätkö brändit tämän? Brändeiltä toivotaan kiehtovia suosituksia, jotka peilaavat kuluttajan omaa tyyliä ja arvomaailmaa. Innovatiivisia brändejä, jotka pystyvät hurmaamaan kuluttajan, arvostetaan. Brändeiltä oletetaan aiempaa enemmän myös vastuullisuutta - monen vuoden tauon jälkeen suomalaisten ympäristöasenteet ovat nousussa. Kyse ei kuitenkaan ole puhtaasti ekologiasta, vaan ennemminkin oman lähiympäristön ja paikallisuuden arvostamisesta.

 

Lisää tietoa suomalaisten arvoista ja asenteista sekä näiden merkityksestä yrityksille tarjoaa TNS Mindiin kuuluva TNS Monitor -tutkimuskokonaisuus, joka analysoi tällä hetkellä muutosta ajavia ilmiöitä ja niiden taustalla vaikuttavia asenteita. Näkemykselliset analyysimme eivät vain kuvaa mitä on tapahtunut, vaan tunnistavat arjen muutosvoimat ja kuvaavat mihin olemme matkalla auttaen tulevaisuuden ennakoinnissa ja kasvun varmistamisessa.

Lisätietoja TNS Monitorista antaa johtaja Tarja Pentilä, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com.

Teksti: Nina Frosterus

Kategoria: 
Uutiskirje