Mobiilinetin käytön kasvu lisäsi internetin kokonaiskäyttöaikaa suomalaisen mediapäivässä

Suomalaiset käyttivät vuonna 2015 medioiden seuraamiseen aikaa yhteensä 8 tuntia 18 minuuttia, neljä minuuttia vähemmän kuin vuonna 2014. Aikakaus- ja sanomalehtien ja kirjallisuuden lukuajat vähenivät  kukin kahdella minuutilla. Television seuraamisaika väheni kahdella minuutilla. Internetin käyttö lisääntyi 7 minuutilla ja online-musiikkipalvelut sisältävän äänitallenteiden käyttö 6 minuutilla.

Internet haukkaa nyt suomalaisen mediapäivästä noin kolmanneksen, 15-29-vuotiailla internetin osuus mediapäivästä on jo lähes puolet.

Netin kokonaiskäyttöajan kasvu tulee nyt mobiilista, nuoret suunnannäyttäjinä. Internetin käyttö tietokoneella/ kannettavalla väheni koko väestössä, eniten kuitenkin 15-29-vuotiailla, joilla vähennystä desktop-käytössä oli 15 minuuttia päivässä. Vastaavasti netin käyttö älypuhelimella kasvoi koko väestössä, nuorilla kasvua jopa yli puoli tuntia päivässä. Netin käyttö tabletilla kasvaa myös, mutta hillitymmin kuin käyttö älypuhelimella.

Musiikkipalveluiden käyttö myötätuulessa nuorilla

Online-musiikkipalveluiden suosion kasvu nostatti äänitallenteiden seuraamiseen käytettyä aikaa. Alle 30-vuotiaat ovat aktiivisimpia musiikkipalveluiden käyttäjiä, mm. Spotifyta käyttää lähes 70 % nuorista.

 

Lähde: TNS Atlas 2015

 

Lisätietoja

Sinikka Laine
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje