Valjasta tieto päätöksenteon tueksi

TNS Gallup on hyödyntänyt jo vuosia Business Intelligence -ratkaisuja auttaessaan yrityksiä laajentamaan toimintaansa Suomen rajojen ulkopuolelle.  

TNS Business Intelligence -palveluissa hyödynnetään maailmanlaajuisesti Big Dataa, eli erilaisia tietokantoja, viranomaisten tuottamaa tietoa, tutkimuksia ja sosiaalisen median keskusteluja. Tietoja yhdistelemällä ja analysoimalla saadaan jalostettua informaatiota päätöksenteon tueksi, jolloin syntyy niin kutsuttua Smart Dataa.

”Bisnes Intelligenceä on järkevää hyödyntää erityisesti silloin, kun yritys suuntaa uusille markkina-alueille tai kokonaan uusille toimialoille. Yritys saa selkeän kuvan markkinapotentiaalista ja kilpailutilanteesta kyseisellä markkinalla. Näin yritys voi minimoida riskinsä hallitusti”,  tutkimuspäällikkö Jaana Reiju kertoo.

Analyysien avulla voidaan vastata vaikkapa siihen, miten paikallinen lainsäädäntö ja kansalaisjärjestöjen toiminta vaikuttavat liiketoimintaympäristöön, millaisia ovat kilpailijoiden liiketoimintamallit, millaisia tuotteita markkinoilla on entuudestaan tarjolla tai miten kilpailijat hyödyntävät uutta mediaa tuotteidensa markkinoinnissa.

”Uusille markkinoille mentäessä on tärkeää selvittää eri sidosryhmien näkökulmia kyseisellä toimialalla. Kestävän kasvun luomiseksi uusilla markkinoilla on ymmärrettävä eri tekijöiden mahdolliset ristiriitaisetkin vaikutukset yritysimagoon. Esimerkiksi sosiaaliset vaikutukset voivat joskus olla vahvempia kuin ympäristövaikutukset”, johtaja Heidi Vuorenvirta sanoo.

TNS:n verkosto ulottuu 130 maahan

TNS:n Business Intelligence hyödyntää lukuisia tietolähteitä. Osa tiedosta on avointa ja periaatteessa kaikkien löydettävissä, mutta pirstaleista. Iso osa tiedosta sijaitsee myös suljetuissa ja usein maksullisissa tietokannoissa. TNS käyttää julkisen tiedon lisäksi paljon omia ja yhteistyökumppaneidensa kuluttaja- ja päättäjätietokantoja eri toimialoilta.

”Meillä on toimintaa 130 maassa ja voimme hyödyntää omaa globaalia verkostoamme hyvin ketterästi. Tietoa on nykymaailmassa tarjolla yllin kyllin, mutta Business Intelligencessä lisäarvoa syntyy siitä ymmärryksestä, joka auttaa tekemään kannattavia liiketoimintapäätöksiä”, Reiju sanoo.

”Tutkimusalan ammattilaiset osaavat vetää asioita yhteen ja peilata dataa syvällisesti esimerkiksi erilaisiin trendeihin ja tulevaisuuteen”, Vuorenvirta sanoo.

 

Lisätietoja

Jaana Reiju ja Heidi Vuorenvirta

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje