TNS Mind - tiedolla johtaminen ei riitä

Yritysten toimintatavat ja tarpeet ovat murroksessa. Yrityksen on ymmärrettävä, mikä asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttaa ja miten käyttäytyminen kehittyy. Nykyisen käyttäytymisen ymmärtämisen lisäksi on pystyttävä ennakoimaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miksi.

Ymmärryksellä johtamisen merkitys on kasvussa

Kilpailukenttä muuttuu yhä nopeammin ja peruutuspeiliin katsominen ei riitä. Kuluttajan käyttäytymisen syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen auttaa ennakoimaan tulevia muutoksia.

Todellinen ja jatkuvasti päivittyvä näkemys koko kohderyhmästä takaa etulyöntiaseman kilpailussa. Se auttaa tekemään päätöksiä niin brändiposition kuin tuotekehityksen näkökulmasta ja löytämään parhaat vuorovaikutustavat. Yritykset, jotka johtavat liiketoimintaansa kokonaisvaltaisella ymmärryksellä menestyvät.

TNS Mind tuottaa päätöksenteon moottoriksi kokonaisvaltaisen kuvan kuluttajan ja päättäjän elämästä – teoista, arvoista ja asenteista. Mukana on niin järki kuin tunnekin. TNS Mind -tietokannat sisältävät mm. kuluttaja- ja päättäjäkäyttäytymiseen vaikuttavat ilmiöt, asenteet, brändimielikuvat, preferenssit ja ostokäyttäytymisen. TNS Mindista löytyvät myös digitaaliseen kuluttamiseen, kanta-asiakasohjelmiin, median käyttöön ja lifestyleen liittyvät käyttäytymistä selittävät tekijät.

"Datamme ja konsultaatio sen ympärillä auttaa yrityksiä niiden liiketoiminnan kasvussa, tuote- ja innovaatiokehityksessä, brändin rakentamisessa, asiakassuhteiden ymmärtämisessä ja uusien markkinoiden valtaamisessa", kertoo Innovation and Consulting Director Päivi Kauppinen.

"Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja yhdistäneet tietokantojamme palvelemaan asiakkaiden yhä vaativampia tarpeita. TNS Mindin avulla näet tulevaisuuteen ennen muita. Kirkas kuva auttaa tekemään relevantteja, kannattavia liiketoimintapäätöksiä”, kiteyttää TNS Gallupin toimitusjohtaja Satu Yrjänen.  

 

Lisätietoja

Tarja Pentilä, Sinikka Laine, Päivi Kauppinen ja Satu Yrjänen
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje