Yrityspäättäjä, mille kukkaron nyörisi aukeavat?

Suomalaisyrityksissä työskentelee vajaat puoli miljoonaa ihmistä, joilla on todellista valtaa vaikuttaa yritystensä hankintoihin. PäättäjäAtlas 2016 -tutkimuksesta selviää, mitä päättäjät hankintoihin vaikuttavista asioista tänä vuonna ajattelevat.

Millaisia suunnitelmia yrityksillä on hankintojen osalta tälle vuodelle? Tämä ja paljon muuta selviää TNS Gallupin PäättäjäAtlas 2016 -tutkimuksesta, joka valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa. Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa haastatellaan noin 3000 yrityspäättäjää.

”Pystymme tunnistamaan ainutlaatuisen päättäjämäärittelymme avulla aidot yrityspäättäjät, joilla on todellinen valta tehdä yrityksensä hankintapäätöksiä. Esimerkiksi yritysten markkinointipäätöksiin pystyi vaikuttamaan viime vuonna 291 000 henkilöä”, Senior Insight Manager, Nina Frosterus kertoo.

Tutkimus auttaa suunnittelemaan ja kohdentamaan päättäjille tarkoitettua viestintää ja markkinointia. Se tarjoaa tietoa myös brändien vahvuuksista sekä kehittämiskohteista, sillä tutkimuksessa kartoitetaan päättäjien suhdetta lähes 300 eri brändiin 19 hankinta-alueella – henkilöstöpalveluista varainhoitopalveluihin tai vaikkapa toimistokalusteista tietotekniikkaan.

”Tutkimuksessa selvitetään, aikovatko yritykset tehdä hankintoja, ja käyttävätkö he niissä tuttua toimittajaa vai aikovatko he kilpailuttaa palveluntarjoajia. Sitä kautta päästään kiinni siihen, millaista kuhinaa eri hankinta-alueilla on”, Insight Manager Antti Salo sanoo.

Yritysten markkinointipäätökset läpivalaisuun

Tänä vuonna tarkempaan tarkasteluun on otettu markkinointi.  Erillisessä markkinointipäättäjäraportissa avataan muun muassa sitä, mitä kanavia yritykset markkinoinnissaan käyttävät sekä kuinka paljon ja miten niissä hyödynnetään web-analytiikkaa, markkinointiautomaatiota tai sisältömarkkinointia.

”Sosiaalisen median painoarvo yritysten markkinoinnissa on kasvanut. Kun vuonna 2010 joka kymmenes markkinointipäättäjä oli käyttänyt viestinnässään edellisen vuoden aikana somea, viime vuonna luku oli jo 40 prosenttia. Tänä vuonna saamme ensimmäistä kertaa tietoa myös eri some-kanavien käytöstä”, Frosterus kertoo.

Tutkimus piirtää markkinointipäättäjistä profiilia muun muassa iän, sukupuolen ja tulojen perusteella. Lisäksi tietoa saadaan siitä, mitä mediakanavia eri päättäjäryhmät itse suosivat – eli mistä heidät parhaiten tavoittaa.

”Koko väestöön verrattuna päättäjät ovat aika kovia lukemaan lehtiä. Etenkin ammattilehdet, joista saa oman alan tietoa, kiinnostavat päättäjiä. Toisaalta päättäjillä on keskivertosuomalaista enemmän esimerkiksi tabletteja ja älypuhelimia, ja he ovat keskimäärin monella saralla edelläkävijöitä”, Salo sanoo.

 

Lisätietoja

Antti Salo, etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

 

Kategoria: 
Uutiskirje