TNS Energiabarometri kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen ja ennakointiin

Sähkön yhteispohjoismaiset vähittäismarkkinat avautuvat 4-5 vuoden kuluessa. Muutos tulee olemaan jatkumo EU:n tavoitteille parantaa energiamarkkinoiden tehokkuutta keskittämällä tuotantoa ja lisäämällä kilpailua. Tämä kilpailuasetelman muutos luo sähköyhtiöille lisääntyvän tarpeen ymmärtää entistä paremmin kuluttajia ja ennakoida heidän tulevaisuuden käyttäytymistä. Omien asiakkaiden tyytyväisyyden tunteminen ei enää riitä, kun vapautunut sähkömarkkina lisää valinnanmahdollisuuksia.

Sähköasiakkaiden käyttäytyminen on jo nyt muuttunut. Sähkösopimuksen halpuuttajien ja tarjouksenmetsästäjien ryhmä on kasvanut. Sähkön ostamisessa vaikuttavat yhtäaikaisesti sähkönmyyjän paikallisuus ja valtakunnallisuus. Ekologisuuden merkitys sähköyhtiön valinnassa on joidenkin kuluttajaryhmien käyttäytymistä ohjaava ilmiö. Digitaalisuus ohjaa myös sähkömarkkinoilla kulutuskäyttäytymisen muutosta erityisesti sähkösopimusten kilpailuttamisessa.

Kilpailuasetelman muutos näkyy myös kasvaneina alan mainospanostuksina. Energiaa on mainostettu noin 3,2 miljoonalla eurolla tammi-marraskuussa 2015 TNS Gallupin mediaseurannan mukaan. Tämä on 6 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014.

TNS Energiabarometrissa lähdemme seuraamaan kvartaaleittain, miten kyseiset muutokset vaikuttavat suomalaisten sähköyhtiöiden kilpailuasetelmaan. Energiamarkkinoiden kilpailuasetelman jatkuva seuranta luo alan yrityksille edellytykset reagoida nopeasti markkinoilla ja kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin.

Tutkimus tarjoaa tietoa Suomen sähkömarkkinoista paljastaen sähköyhtiöiden vallitsevan kilpailutilanteen markkinaosuuksineen ja brändien vetovoimaisuudet sekä kunkin yrityksen kasvumahdollisuudet ja riskit.

Toteutuneen sähköyhtiön vaihtoaktiivisuuden lisäksi selvitämme myös sähkön hintavertailusivujen käyttöä ja sähköasiakkaiden asenteita energia-asioissa. Yksityisasiakkaiden energiakäyttäytymistä ja -asenteita ymmärtämällä tuemme sähköyhtiöiden päätöksentekoa ja viestintää.

Tulosten hyödynnettävyyttä päätöksenteossa auttaa myös vertailu Ruotsin ja Norjan sähköasiakkaiden asenneilmapiiriin ja sähkön ostokäyttäytymiseen.

TNS Energiabarometri valmistuu maaliskuussa 2016.

 

Lisätietoja

Leena Koponen, p. (09) 6135 0594
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje