Uutta potkua liiketoimintaan innovaatio-osaamisella

Systemaattisella lähestymistavalla voidaan päästä aiempaa nopeammin käsiksi tulevaisuuden menestystuotteisiin.

Vaikka tutkimusta ja tietoa on hyödynnetty tuotekehityksessä ennenkin, TNS:llä innovointi- ja tuotekehitysajattelu on viety astetta pidemmälle. Asiakasyrityksille tarjotaan kansainvälisesti kehitettyjä työkaluja, joiden avulla luovia prosesseja pystytään jäsentämään ja hallitsemaan aiempaa tehokkaammin.

”Innovatiivisessa kehittämisessä nähdään suurin liiketoiminnan kasvupotentiaali. Silti hyvin harva yritys pystyy tunnistamaan parhaat ideat, muuntamaan ne toimiviksi konsepteiksi ja lanseeraamaan ne hallitusti liiketoimintahyötyä tuottavaksi toiminnaksi. Meillä on käytössämme monia juuri tätä prosessia tukevia ja eteenpäin vieviä työkaluja sekä osaamista. Pystymme räätälöimään asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tukevat juuri heidän liiketoimintaansa ja tuotekehitystään huomioiden samalla innovaatioprosessin vaiheen”, Innovation & Product Development -johtaja Katja von Alfthan kertoo.

Tutkimuksen avulla voidaan muun muassa varmistaa, että kehitettävä tuote tai palvelu perustuu aitoihin tarpeisiin markkinoilla. ”Tarpeiden esiin kaivaminen ei ole ihan yksinkertainen juttu, koska ihmiset eivät useinkaan osaa sanoa, mitä he tarvitsevat – tai varsinkaan mitä he tarvitsevat huomenna tai ylihuomenna. Usein tarpeet ovat piilevinä käytännöissä ja arjen konkreettisissa ympäristöissä. Tarvitaan syvää asiantuntemusta, jotta tällaisia tarpeita ja piilotarpeita pystytään kaivamaan esiin”, kvalitatiiviseen tutkimukseen erikoistunut Antti Rannisto kertoo.

Tukea päätöksentekoon kaikissa innovaatio- ja kehitysprosessin vaiheissa

TNS:n innovaatio- ja tuotekehitysprosessissa hyödynnetään muun muassa palvelumuotoilua, ketterän ja matalan kynnyksen kokeilukulttuuria sekä yhdessä kehittämisen työkaluja. Tutkimuksellisesti prosesseihin ammennetaan sekä kvalitatiivisista että kvantitatiivisista lähestymistavoista.

”Kvalitatiivinen menetelmäosaaminen on olennaista kaikissa tuotekehitysprosessin vaiheissa, kun tarvitaan syvällistä ymmärrystä ja ideoiden eteenpäin viemistä. Tämän lisäksi käytössämme ovat esimerkiksi monimuuttujamenetelmät, joiden kautta voidaan identifioida, mistä elementeistä koostuu paras tuote tai millä konseptilla olisi paras markkinapotentiaali. Näitä menetelmiä hyödynnetään suomalaisyrityksissä vielä hämmästyttävän vähän”, von Alfthan sanoo.

Innovaatio- ja kehitysprosessit vaihtelevat paljon yrityksestä toiseen. Jollain voi olla työn alla jo olemassa olevan konseptin hiominen, kun taas jollain toisella kokonaan uuden luominen – tai jotain siltä väliltä. Löytämällä juuri oman yrityksen päätöksentekoa parhaiten tukevat työkalut voidaan varmistaa tuotekehityspanostusten järkevyys sekä liiketoiminnan suotuisa kehitys.  

Kontekstin ymmärtäminen johtaa menestystuotteisiin

Menestystuotteiden ja -konseptien kehittämisessä olennaista on ymmärtää ympäristöjä, joissa kuluttajat tuotteita tai palveluita tarvitsevat, hankkivat ja käyttävät.

”Vaikka idea näyttäisi briljantilta paperilla, se ei välttämättä toimi, jos se suunnitellaan irrallaan kontekstista, johon se on tarkoitettu”, Rannisto sanoo.

 

What’s the key to successful innovation? Find out more:

 

Lisätietoja

Katja von Alfthan ja Antti Rannisto
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com
 

Kategoria: 
Uutiskirje