Suomalaiset arvostavat tuotantoeläinten hyvinvointia

Suomalaisten kiinnostus eläinten tuotanto-olosuhteisiin kasvoi vuosina 2006–2015 enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin takaamista piti erittäin tärkeänä 78 % suomalaisista EU:n keskiarvon ollessa 57 %. Samaan aikaan kun kiinnostus eläinten hyvinvointia kohtaan on voimakkaassa kasvussa, myös elintarvike- ja kaupanalan yritysten pyrkimykset eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi lisääntyvät.

Suomen Gallup Elintarviketieto tarjoaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin asiantuntemusta mm. konsultoinnin, auditoinnin ja projektityön muodossa. Eläinten hyvinvointiin erikoistunut tutkija Essi Wallenius vastaa tarpeisiin eläinten hyvinvoinnin saralla ja on ensimmäinen virallisen protokollan mukaan hyväksytty nautojen Welfare Quality -auditoija Suomessa. Welfare Quality on maailman laajin tieteeseen ja toistettaviin mittauksiin perustuva eläinten hyvinvoinnin mittausprotokolla, jonka mittauksia voidaan tehdä niin tilatasolla kuin myös teurastamoilla. Tiloilla ja esimerkiksi elintarvikealan yrityksillä on mahdollista saavuttaa Welfare Quality -laatustatus sitoutumalla säännöllisiin auditointeihin ja raportointivelvoitteisiin.

Eläinten hyvinvoinnin paremmin huomioiva tuotanto sekä eläinten hyvinvoinnista viestivä markkinointi ovat kasvavia trendejä. Nykyajan kuluttajat ovat tarkkoja – he reagoivat herkästi markkinaväittämiin ja mainoskampanjoihin niin hyvässä kuin pahassa. Yritysten tuleekin kehittää ja testata markkinointi- ja viestintätapojaan eettiseen kehitykseen liittyvissä asioissa yhä huolellisemmin.

”Tuotantoeläinten hyvinvointiprojektit, hyvinvointiin liittyvien markkinaväittämien ja mainoskampanjoiden kehitystyö sekä eettisten ohjeistusten laadinta ovat yrityksille selkeitä erottautumistekijöitä. Hyvinvoiva eläin on kotieläintuotannon käyntikortti”, toteaa Essi Wallenius.

 

Lisätietoja

Essi Wallenius

etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje