Johda ymmärryksellä – TNS Mind

Kilpailukenttä muuttuu yhä nopeammin ja peruutuspeiliin katsominen ei riitä. Kuluttajan käyttäytymisen syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen auttaa ennakoimaan tulevia muutoksia.

Yritysten toimintatavat ja tarpeet ovat murroksessa. Yrityksen on ymmärrettävä, mikä asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttaa ja miten käyttäytyminen kehittyy. Nykyisen käyttäytymisen ymmärtämisen lisäksi on pystyttävä ennakoimaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miksi.

Todellinen ja jatkuvasti päivittyvä näkemys koko kohderyhmästä takaa etulyöntiaseman kilpailussa. Se auttaa tekemään päätöksiä niin brändiposition kuin tuotekehityksen näkökulmasta ja löytämään parhaat vuorovaikutustavat. Yritykset, jotka johtavat liiketoimintaansa kokonaisvaltaisella ymmärryksellä menestyvät.

TNS Mind  tarjoaa päätöksenteon tueksi kokonaisvaltaisen kuvan kuluttajan ja päättäjän elämästä – teoista, arvoista ja asenteista. Mukana on niin järki kuin tunnekin. Tietokannat sisältävät mm. kuluttaja- ja päättäjäkäyttäytymiseen vaikuttavat ilmiöt, asenteet, brändimielikuvat, preferenssit ja ostokäyttäytymisen. TNS Mindista löytyvät myös digitaaliseen kuluttamiseen, kanta-asiakasohjelmiin, median käyttöön ja lifestyleen liittyvät käyttäytymistä selittävät tekijät. TNS Mind -palvelukokonaisuutta on mahdollista hyödyntää monipuolisesti mm. analyyseinä, raportteina, konsultointina tai dataintegraatioina.

TNS Mindin avulla näet tulevaisuuteen ennen muita. Kirkas kuva auttaa tekemään relevantteja, kannattavia liiketoimintapäätöksiä.
Lähetä yhteydenottopyyntö >

 

Lisätietoja

Tarja Pentilä ja Pami Bergman
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

Kategoria: 
Uutiskirje