Joka kolmas suomalainen on digiedelläkävijä, joka kolmas ei somesta perusta

Vilkuiletko kännykkääsi jatkuvasti pitkin päivää? Etsitkö ostotilanteessa tietoa netistä? Tuntuuko, ettet voisi elää ilman somea?

Digitaalisuus on kiinteä osa arkeamme. Suhteemme siihen selittää asenteitamme ja käyttäytymistämme monissa tapauksissa paremmin kuin perinteiset demografiset tekijät - ikä, sukupuoli tai asuinpaikka.

Kantar TNS:n globaalissa Connected Life -tutkimuksessa pureudutaan kuluttajien digitalisoitumiseen niin käyttötapojen kuin asenteidenkin osalta. Kuluttajat jaotellaan tutkimuksessa viiteen ryhmään heidän online-käyttönsä ja -suhteensa perusteella.

Suomalaisista noin kolmannes kuuluu digiedelläkävijöihin (Leaders & Super Leaders), jotka ovat aktiivisesti online ja läsnä sosiaalisessa mediassa. He myös omaksuvat nopeasti uutta teknologiaa. Etenkin edelläkävijöiden terävin kärki sisältää some-vaikuttajia ja aktiivisia some-sisällön luojia.

Toista äärilaitaa edustaa ryhmä, jolle digitaalisuus ei ole kovinkaan merkityksellistä. Ryhmän tavoittaa todennäköisemmin perinteisten medioiden parista kuin netistä. Tähänkin ryhmään kuuluu suomalaisista työikäisistä noin kolmannes.

Näiden kahden ääripäitä edustavan ryhmän sukupuolijakauma on täsmälleen samanlainen eikä tulotasokaan erottele ryhmiä toisistaan. Edelläkävijät ovat tyypillisesti nuorempia kuin digitaalisesti ei-aktiiviset, mutta molemmista ryhmistä löytyy kaikenikäisiä. Ryhmien edustajat käyttäytyvät online-maailmassa täysin eri tavoin ja arvostavat erityyppistä palvelua. Ryhmien syvällinen ymmärtäminen auttaa yrityksiä tavoittamaan kohderyhmänsä paremmin.

Digiedelläkävijöiden käyttäytymisen ja asenteiden ymmärtäminen on tärkeää myös siksi, että ryhmän käyttäytyminen ja asenteet tyypillisesti leviävät muuhun väestöön. Näin yritykset voivat ymmärtää mitä kuluttajat odottavat jatkossa palveluilta ja palveluntarjoajilta, kommentoi Digital Insight Consultant Saija Ahlgren.

Connected Lifen digi-luokitinta voidaan käyttää myös muissa tutkimuksissa kohderyhmän digitaalisuuden ymmärtämiseksi.  Se voidaan myös lisätä asiakkaan omaan tietokantaan kuvaamaan eri asiakassegmenttien käyttäytymistä.

Kantar TNS:n globaali Connected Life -tutkimus tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää digitaalista kuluttajaa Suomessa ja 56 muussa maassa. Tutkimus tarkastelee yksityiskohtaisesti mm. kuluttajien digitaalisia asenteita ja käyttäytymistä sekä kuluttajien suhdetta yrityksiin sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tulosten perusteella yritysten on helpompaa ymmärtää omaa kohderyhmäänsä eri maissa, luoda kuluttajia puhuttelevaa sisältöä sekä löytää oikeat tavat ja kanavat tavoittaa kohderyhmänsä.

Connected Life -tutkimukseen haastateltiin 70 000 internetkäyttäjää 57 maasta. Tutkimuksen tulokset edustavat 91 % maailman internetin käyttäjistä. Tutkimus toteutettiin kesä-syyskuussa 2016.

 

Lisätietoja

Nina Frosterus
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje