Miten tavoitat kuluttajan, jolla on aina kiire?

”Aina kiire jonnekin on, on, on…” lauloi Sammy Babitzin jo 70-luvulla. Mutta enää kiireestä ei kärsi vain autostradoilla kiertävä keikkamuusikko – nykyinen aktiivinen elämäntyyli on saanut yhä useamman suomalaisen tuntemaan itsensä kiireiseksi. Asenteena kiireen tunne on lähtenyt nousuun kaikissa ikäryhmissä.

Aikaa meillä on ihan saman verran kuin ennenkin, vuorokaudessa on yhä 24 tuntia ja viikossa seitsemän päivää. Kiireen tunne onkin mielentila. Kasvava kiireen tunne liittyy myös lisääntyvään huolettomuuden kaipuuseen. Tahdotaan heittäytyä mukavien ajanvietteiden ja helppojen nautintojen varaan, että saataisiin pieni tauko arjen hektisyydestä. Kiire voi kummuta huonosta omatunnosta, jonka oma välillä tyhjänpäiväinenkin puuhastelu aiheuttaa. Oikeastihan pitäisi tehdä jotain aivan muuta kuin surfailla netissä tai sormeilla taukoamatta kännykkää.

Kiireen tunne aiheuttaa kärsimättömyyttä. Aikaa ei saa kulua hukkaan esim. palvelua odottaessa. Etenkin nuoret ovat aiempaa kärsimättömämpiä, mutta myös yli puolet noin neljäkymppisistä inhoaa jonottelua ja ajantuhlausta.

Kiire näkyy myös suomalaisten ruoka-asenteissa. Nopeuteen ja helppouteen liittyvät ruokailmiöt ovat viime vuosina olleet voimakkaassa kasvussa. Selvästi yli puolet suomalaisista aikuisista valmistaa usein nopeasti vain jotain vatsantäytettä, joka vie nälän. Vaikka ajatus ruoasta nautintona vahvistuu ja hyvälle ruoalle ja ruokaseuralle tahdotaan antaa aikaa, on ruokailu välillä vain nopea tankkaus. Puolet suomalaisista toivookin enemmän nopeasti valmistettavia ruokia. Yhä useamman mielestä aikaa ei ole ruokaostoksiinkaan.

Kasvavan kiireen tunteen myötä suomalaiset ovat yhä valmiimpia maksamaan arkensa helpottamisesta. Kuluttamisen pitää kuitenkin olla helppoa ja hauskaa - huonosti toimivaan verkkokauppaan ei jäädä ihmettelemään. Turhia mainoksia ei katsota, vaan adblokkerit laitetaan päälle. Mainonta ja brändit eivät kuitenkaan ole turhaa ajanhukkaa – etenkään silloin, kun ne tukevat omannäköisen hyvän elämän rakentamista. Mutta yritysten ja brändien tulee tunnistaa kuluttajan yksilölliset tarpeet ja tarjota juuri hänelle sopivia tuotteita ja palveluita.

Miten palvella malttamatonta kuluttajaa, joka odottaa brändien vastaavan juuri hänen omiin, yksilöllisiin tarpeisiinsa? Hyvänä apuna on kaikki data, mitä asiakkaista on saatavilla. Asiakasdatasta ei kuitenkaan saa vastausta tärkeisiin kysymyksiin kuluttajien nykyisen toiminnan syistä, siitä miten kuluttajat mieluiten toimisivat tai kuinka puhutella potentiaalisia asiakkaita. Kantar TNS:n laajat TNS Mind -kuluttajatietopankit tukevat tulevaisuuden suunnittelua luoden kokonaiskuvan kuluttajakentästä tai porautuen haluttaessa spesifiin kohderyhmään.

 

Lisätietoja

Nina Frosterus

etunimi.sukunimi@tnsglobal.com

 

Kategoria: 
Uutiskirje